Seminarium w Błędowie

Za nami seminarium realizowane w ramach działań na rzecz rozwoju parterów Klastra oraz społeczności lokalnej. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Parterów Klastra: Gminy Błędów oraz firmy NaturalCrop Poland.

Tematem przewodnim spotkania były rozważania nt. jak zwiększyć opłacalności produkcji sadowniczej. Podczas zebrania zostały przedstawione prezentacje pt. „Gleby jako podstawowy czynnik produkcji”, „Uprawa owoców bez pozostałości pestycydów”. W spotkaniu uczestniczyła również Leokadia Trębska – Prezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej MODUS, która przekazała cenne wskazówki z zakresu ubezpieczeń dla sadowników.

Spotkanie było okazją do budowania wspólnej wiedzy o Klastrze oraz działań podjętych przez Klaster „Polska Natura” mających na celu poprawić sytuację sadowników z Krainy Sadów i Ogrodów.

W czasie spotkania swoje rozwiązania zaprezentowali: Robert Sikora NaturalCrop Poland, Adam Fura ŚODR, dr Beata Studzińska oraz Leokadia Trębska w zakresie minimalizacji strat zabezpieczając uprawy.

Dziękujemy za udział w spotkaniu!

Zaproszenie do wzięcia udziału w seminarium

13 grudnia 2017r. w Sali Konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury OSP w Błędowie odbędzie się bezpłatne seminarium nr 1 z cyklu seminariów na temat: „Jak zwiększyć opłacalność produkcji sadowniczej?”.

Spotkanie organizowane jest przez Partnerów Klastra.Wielka Gala Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2017

24 listopada 2017r. odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” organizowana przez Partnera Klastra – Ogólnopolską Federacje Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Na gali zostały wręczone nagrody dla Laureatów Programu „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”.Nowi Partnerzy Klastra

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 16 listopada 2017r. do Klastra przystąpiło 2 nowych Parterów:

Przedstawiciele Klastra omówili z prof. dr hab. Małgorzatą Korbin – Dyrektorem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Leokadią Trębską Prezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej Modus perspektywy wspólnego działania na rzecz Partnerów Klastra.

Do Partnerów indywidualnych dołączyli:

  • Bartosz Dubiński – Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.; Członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Klastrów Energii „KlasGRID”;
  • ks. Kazimierz Kurek – Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985 – 1996, obecnie Duszpasterz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Promień” w Mariówce.

Wizyta w Sejmie

Spotkanie odbyło się 07 listopada 2017r., które było kontynuacją działań z dnia 17 października 2017r. Zespołu do spraw Strategii Rozwoju Klastra w sprawie ustawowego wprowadzenia „związków gospodarczych o strukturze sieciowej i integracji produktowej działający z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”.

Jako element ustroju naszego Klastra w imieniu zespołu w posiedzeniu wzięli udział: Andrzej Stępniewski, Sławomir Rzeźnicki oraz Robert Składowski.

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

Delegacja Klastra „Polska Natura” w składzie: Andrzej Stępniewski, Zbigniew Hermanowicz, Krzysztof Kołacz w dniu 17 października 2017r. uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju z Wiceminister Jadwigą Emilewicz.

Tematem posiedzenia był „związek gospodarczy o strukturze sieciowej i integracji produktowej działający z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”.

Na spotkaniu omówiony został model finansowo – księgowy wdrażany w Klastrze „Polska Natura”

Seminarium w Błędowie

Realizując uchwałę Rady Klastra i Zarządu Koordynator Klastra, w dniu 15 września 2017 roku dobyło się seminarium nt. „Gospodarka Polska i UE do roku 2030 – w tym sytuacja wysokotowarowego rolnictwa / sadownictwa”. Seminarium było kolejnym spotkaniem naukowców ze środowiskiem „obywateli przedsiębiorczych” pragnących zmieniać Polskę w formule zrównoważonego rozwoju. Tym razem uczestnicy spotkania, sadownicy i ogrodnicy z naszego regionu w większości Partnerzy Klastra, oczekiwali od wybitnych naukowców wskazań rozwojowych na przyszłość dla swoich gospodarstw.

Panelistami na seminarium byli:

  • prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa
    Wiejskiego;
  • Minister Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju;
  • prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach;
  • dr Dariusz Grabowski – Przedsiębiorca, naukowiec, były poseł i europoseł;
  • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – Polska Akademia Nauk.

Prawie wszyscy paneliści są członkami Rady Programowej Klastra. Moderatorem panelu był Andrzej Stępniewski. Wszystkie wystąpienia panelistów zostały utrwalone i będą wykorzystane do budowania strategii rozwoju Klastra „Polska Natura”.

Seminarium otworzył Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów, który powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił Gminę Błędów. Następnie głos zabrali Prezes Sławomir Rzeźnicki oraz Wiceprezes Robert Sikora z Zarządu Koordynatora Klastra, którzy omówili cele postawione przed Koordynatorem oraz przedstawili inicjatywy już realizowane, ważne dla Partnerów Klastera „Polska Natura”.

W wystąpieniach panelistów oraz gości w czasie dyskusji głównym tematem była ocena obecnej sytuacji w sadownictwie i troska o przyszłość wysokotowarowego polskiego rolnictwa.

W spotkaniu brało udział prawie 50 osób z tego większość stanowili Partnerzy Klastra oraz zainteresowani naszą inicjatywą prezesi grup producentów rolnych i samorządowcy z okolicznych gmin.

Po oficjalnej części spotkania przy wspólnym stole był czas na bezpośrednią dyskusję ministra i naukowców z sadownikami, ogrodnikami i samorządowcami o Polsce i o Świecie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz zapraszamy do współpracy.


Rejestracja znaku towarowego

W dniu 04 sierpnia 2017r. Koordynator złożył podanie do Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji znaku towarowego amela.