Nowi Partnerzy Klastra

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 16 listopada 2017r. do Klastra przystąpiło 2 nowych Parterów:

Przedstawiciele Klastra omówili z prof. dr hab. Małgorzatą Korbin – Dyrektorem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Leokadią Trębską Prezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej Modus perspektywy wspólnego działania na rzecz Partnerów Klastra.

Do Partnerów indywidualnych dołączyli:

  • Bartosz Dubiński – Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.; Członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Klastrów Energii „KlasGRID”;
  • ks. Kazimierz Kurek – Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985 – 1996, obecnie Duszpasterz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Promień” w Mariówce.

Wizyta w Sejmie

Spotkanie odbyło się 07 listopada 2017r., które było kontynuacją działań z dnia 17 października 2017r. Zespołu do spraw Strategii Rozwoju Klastra w sprawie ustawowego wprowadzenia „związków gospodarczych o strukturze sieciowej i integracji produktowej działający z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”.

Jako element ustroju naszego Klastra w imieniu zespołu w posiedzeniu wzięli udział: Andrzej Stępniewski, Sławomir Rzeźnicki oraz Robert Składowski.

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

Delegacja Klastra „Polska Natura” w składzie: Andrzej Stępniewski, Zbigniew Hermanowicz, Krzysztof Kołacz w dniu 17 października 2017r. uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju z Wiceminister Jadwigą Emilewicz.

Tematem posiedzenia był „związek gospodarczy o strukturze sieciowej i integracji produktowej działający z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”.

Na spotkaniu omówiony został model finansowo – księgowy wdrażany w Klastrze „Polska Natura”

Seminarium w Błędowie

Realizując uchwałę Rady Klastra i Zarządu Koordynator Klastra, w dniu 15 września 2017 roku dobyło się seminarium nt. „Gospodarka Polska i UE do roku 2030 – w tym sytuacja wysokotowarowego rolnictwa / sadownictwa”. Seminarium było kolejnym spotkaniem naukowców ze środowiskiem „obywateli przedsiębiorczych” pragnących zmieniać Polskę w formule zrównoważonego rozwoju. Tym razem uczestnicy spotkania, sadownicy i ogrodnicy z naszego regionu w większości Partnerzy Klastra, oczekiwali od wybitnych naukowców wskazań rozwojowych na przyszłość dla swoich gospodarstw.

Panelistami na seminarium byli:

  • prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa
    Wiejskiego;
  • Minister Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju;
  • prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach;
  • dr Dariusz Grabowski – Przedsiębiorca, naukowiec, były poseł i europoseł;
  • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – Polska Akademia Nauk.

Prawie wszyscy paneliści są członkami Rady Programowej Klastra. Moderatorem panelu był Andrzej Stępniewski. Wszystkie wystąpienia panelistów zostały utrwalone i będą wykorzystane do budowania strategii rozwoju Klastra „Polska Natura”.

Seminarium otworzył Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów, który powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił Gminę Błędów. Następnie głos zabrali Prezes Sławomir Rzeźnicki oraz Wiceprezes Robert Sikora z Zarządu Koordynatora Klastra, którzy omówili cele postawione przed Koordynatorem oraz przedstawili inicjatywy już realizowane, ważne dla Partnerów Klastera „Polska Natura”.

W wystąpieniach panelistów oraz gości w czasie dyskusji głównym tematem była ocena obecnej sytuacji w sadownictwie i troska o przyszłość wysokotowarowego polskiego rolnictwa.

W spotkaniu brało udział prawie 50 osób z tego większość stanowili Partnerzy Klastra oraz zainteresowani naszą inicjatywą prezesi grup producentów rolnych i samorządowcy z okolicznych gmin.

Po oficjalnej części spotkania przy wspólnym stole był czas na bezpośrednią dyskusję ministra i naukowców z sadownikami, ogrodnikami i samorządowcami o Polsce i o Świecie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz zapraszamy do współpracy.


Rejestracja znaku towarowego

W dniu 04 sierpnia 2017r. Koordynator złożył podanie do Urzędu Patentowego dotyczące rejestracji znaku towarowego amela.

Warsztaty sadownicze

Z inicjatywy Koordynatora w dniu 25 lipca 2017r. w siedzibie Grupy Producenckiej Eurosad odbyły się Warsztaty Sadownicze.

Spotkanie zorganizował Koordynator dla sadowników w celu uzupełnienia ich wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przedstawiając doświadczenia w tym zakresie z innych regionów Polski. Zgodnie z oświadczeniami Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Koordynatora Klastra – Sławomira Rzeźnickiego i Roberta Sikorę, takie spotkania zostały wpisane na stałe w działania na rzecz Parterów Klastra.

Następnie uczestnicy szkolenia w sadzie Cezarego Kołacza wysłuchali prelekcji Adama Fury z ŚODR który omówił bieżące problemy z jakimi sadownicy borykają się obecnie.
Dalsza część spotkania odbyła się w GP Eurosad, gdzie kontynuujący swoje wystąpienie Adam Fura, a następnie razem z Izabelą Dudek – specjalistką ds. upraw ogrodniczych NaturalCrop, opowiadali na pytania. Głównym pytaniem był problem, jak produkować jabłka bez pozostałości.


Prace związane ze Strategią Rozwoju

26 czerwca 2017r. na posiedzeniu Rady Klastra „ Polska Natura” został powołany trzyosobowy zespół, który odpowiedzialny jest za wypracowanie Strategii Rozwoju Klastra. Zespół tworzą ; Jacek Adamski, Zbigniew Hermanowicz, Andrzej Stępniewski.