Założyciele Klastra:
 • Adamski Jacek - Sekretarz Gminy Błędów, Członek Rady Programowej Klastra
 • Beliniak Zbigniew - Sadownik
 • Hermanowicz Zbigniew - Prezes Ogrodnicza Logistyka Sp. z o.o., Członek Rady Programowej Klastra, sadownik
 • Kołacz Krzysztof - Wiceprezes Grupy Producenckiej Eurosad, Członek Zarządu Koordynatora, sadownik
 • Łuczak Romuald - Prezes Zarządu NaturalCrop
 • Mikołajewski Marek - Wójt Gminy Błędów w latach 1990 - 2018, sadownik
 • Rzeźnicki Sławomir - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielnia Ogrodnicza, Prezes Zarządu Koordynatora Klastra, sadownik
 • Sikora Robert - Członek Zarządu NaturalCrop, Wiceprezes Zarządu Koordynatora Klastra
 • Składowski Robert - Prezes Federacji Mazowiecki Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Prezes Zarządu Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
 • Stępniewski Andrzej - Analityk systemowy, były przedsiębiorca, Członek Rady Programowej Klastra
 • Szybiński Piotr - Prezes Spółdzielni Ogrodniczej w Grójcu, sadownik

Partnerzy indywidualni:
 • Biedrzycki Jan - gospodarstwo borówki amerykańskiej
 • Biedrzycki Michał - gospodarstwo borówki amerykańskiej
 • Binkiewicz Robert - sadownik
 • Borkowski Marcin - sadownik
 • Doliński Eugeniusz - sadownik
 • Dubiński Bartosz - Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.; Członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Klastrów Energii "KlasGRID"
 • Górska Elżbieta - gospodarstwo borówki amerykańskiej
 • Gwiazdowicz Marek - sadownik
 • Jakubczak Mirosław - Wójt Gminy Błędów, sadownik
 • Karpiński Dariusz - sadownik
 • Kazimierczak Andrzej - sadownik
 • ks. Kurek Kazimierz - Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985 - 1996, obecnie Duszpasterz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Promień” w Mariówce
 • Majewski Karol - sadownik
 • Matysiak Szymon - sadownik
 • Miecznik Janusz - sadownik
 • Olborski Waldemar - sadownik
 • Stępniak Janusz - sadownik
 • Szopa Kazimierz - sadownik
 • Wróblewski Bronisław - sadownik
 • Zieliński Piotr - sadownik, doradca sadowniczy

Partnerzy instytucjonalni: