60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

W dniach 6 – 7 marca 2018r. odbyła się 60. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych przeprowadzona była pod hasłem „ Racjonalna ochrona – minimum pozostałości pestycydów”. Organizatorem spotkania był Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, która przywitała gości oraz wszystkich sadowników przybyłych na spotkanie.

Następnie rozpoczęła się główna część spotkania w trakcie której można była wysłuchać krótkich lecz bardzo treściwych wykładów eksperckich.
Poruszane tematy to między innymi: badania naukowe, a praktyka ochrony roślin sadowniczych, choroby replantacyjne, identyfikacja chorób oraz szkodników jak również efektywny sposób ich zwalczania.
Tematy dotyczący problemu odporności agrofagów na pestycydy, przewidywane choroby przechowalnicze w sezonie 2017/2018 oraz wykład dotyczący pozostałości środków ochrony roślin.

Ostatnim merytorycznym punktem spotkania był panel dyskusyjny nt. „Czy można wyprodukować owoce wysokiej jakości bez pozostałości środków ochrony roślin”. Do dyskusji został zaproszony Prezes Zarządu Koordynatora Klastra „Polska Natura” – Sławomir Rzeźnicki.
Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *