PAIH Forum Biznesu

9 października na PGE Narodowym w Warszawie odbyło się Forum Biznesu organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Klastra w następującym składzie: Sławomir Rzeźnicki, Jacek Adamski, Piotr Zieliński, Piotr Szybiński, Krzysztof Kołacz. W programie wydarzenia znajdowało się ponad 30 warsztatów branżowych i paneli regionalnych oraz debaty na temat instrumentów wsparcia polskiego biznesu w ekspansji zagranicznej. Forum było okazją do zaprezentowania sukcesów polskich przedsiębiorców w kontekście współpracy z Agencją w obszarach eksportu i inwestycji.

Kardynał Kazimierz Nycz przyjął przedstawicieli Klastra „Polska Natura”

W trosce o nasz ludzki wspólny dom Ociec Święty FRANCISZEK napisał encyklikę LAUDATO SI’ której słowa w pełni wpisują się w działania Klastra „Polska Natura”. Z takim przesłaniem 30.09.2019r. przedstawiciele Klastra w osobach Sławomir Rzeźnicki i Andrzej Stępniewski przedstawili Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi nasze zadania i cele. Ksiądz Kardynał szczegółowo wypytywał o stosowaną technologię „Zero pozostałości”, interesowało go zaangażowanie sadowników z Gminy Błędów w produkcję owoców „amela”, z aprobatą wyrażał się o działaniach Klastra chroniących przyrodę. Powiedział, że zwiększy uwagę na sprawę produkcji zdrowej żywności w tym jabłek „amela”. Przedstawiciele Klastra zobowiązali się do rozwoju Klastra stosując elementy społecznej nauki Kościoła.

Klaster „Polska Natura” rozmawia o przyszłości sadownictwa

Członkowie Rady Klastra w osobach Bronisław Wróblewski, Zbigniew Hermanowicz, Jacek Adamski i Andrzej Stępniewski byli w dniu 27.09.19r. na spotkaniu z kierownictwem Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Celem spotkania była wymiana informacji o projektach badawczych i wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska prowadzonych przez Departament, które mogą być przydatne w pracy Klastra. Ustalono tryb dalszych kontaktów. Na koniec spotkania Dyrektor Departamentu Krzysztof Mączewski podziękował przedstawicielom Klastra za pomysł i determinację w działaniu na rzecz produkcji zdrowej polskiej żywności.

Przedstawiciele Klastra na naukowej Konferencji w Ministerstwie Rolnictwa

24 września 2019r. w Ministerstwie Rolnictwa odbyła się Konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich na temat „Struktura Polskiego Rolnictwa na Tle Unii Europejskiej”. W tym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Klastra „Polska Natura” Zbigniew Beliniak i Andrzej Stępniewski który wystąpił z następującym tekstem:

Szanowni Państwo,
Jako przedstawiciel sadowników z Gminy Błędów – największego sadu Europy- wpisując się w temat Konferencji, pragnę przedstawić Państwu nasze działania w sytuacji kryzysowej polskiego sadownictwa.
Dzisiejsze sadownictwo to monokultura dużych obszarów wiejskich to wysoka mechanizacja i chemizacja upraw, zbiorów i przechowalnictwa to także duża wiedza sadowników. Można śmiało powiedzieć, że dzisiejsze gospodarstwa sadownicze to przedsiębiorstwa z sektora mśp produkujące w dużych ilościach owoce -przede wszystkim jabłka -także na eksport.
Na początku obecnej dekady sadownictwo, ta świetnie prosperująca gałęź rolnictwa zaczęła podupadać, po wprowadzeniu embarga na eksport do Rosji oraz zmniejszeniu popytu na nasze owoce ze strony państw europejskich. Powstała duża nadprodukcja. Trzeba było szukać wyjścia z tego kryzysu i zacząć produkować owoce, które będą konkurencyjne do tej ogromnej masy zalewającej rynek owoców o bardzo niskiej cenie. Produkcja jabłek stała się nieopłacalna. I tak powstała koncepcja powołania Klastra, organizacji gospodarczej produkującej jabłka bez pozostałości chemicznych środków ochrony roślin. Sadownicy z Klastra mający doświadczenie w produkcji ekologicznej opracowali technologie o nazwie „0 pozostałości” która nie jest produkcją BIO i nie jest produkcją konwencjonalną, jest produkcją naszą, która daje owoce czyste. Koszt produkcji jest porównywalny do konwencji a cena sprzedaży znacznie wyższa. Nasze owoce są sprzedawane pod marką „amela” w sklepach Selgrosu na wydzielonych stoiskach.
My uważamy, że upowszechnienie w Polsce produkcji owoców według naszej technologii powinno być ważnym programem rządowym dającym szansę na ekspansję zagraniczną naszych polskich owoców oraz na poprawienie zdrowia Polaków. Dotychczasowe zaangażowanie Ministerstwa Rolnictwa w tą sprawę jest żadne, mimo naszych usilnych starań. Nie tracąc nadziei na pomoc władz publicznych, rozwijamy nasz Klaster „Polska Natura” i dostarczamy coraz więcej owoców marki „amela” na rynek.
A teraz serdecznie zapraszamy na degustacje naszych zdrowych jabłek „amela”.

Ważne spotkania związane z przyszłością Klastra

18 września 2019r. Przewodniczący Rady Klastra Andrzej Stępniewski oraz Członek Zarządu Koordynatora Klastra Krzysztof Kołacz obyli dwa bardzo ważne spotkania związane z dążeniem Klastra „Polska Natura” do osiągnięcia statusu Krajowego Klastra Kluczowego w obszarze sadownictwa. Pierwsze spotkanie było z Panem Mariuszem Stachnikiem Prezesem Zarządu Mazowieckiego Klastra ICT, który odniósł się do przedstawionych planów rozwoju naszego Klastra, proponując daleko idącą współpracę. Następne spotkanie odbędzie się niebawem w Błędowie. Drugie spotkanie odbyło się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dr Piotrem Kryjom Kierownikiem Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w sprawie przygotowania Klastra „Polska Natura” do udziału w konkursie na Krajowy Klaster Kluczowy. PARP w tym działaniu będzie mógł pomóc sprawdzając czy zachowane są wymagane standardy w prowadzeniu Klastra.

Spotkanie z Władzami Gminy Błędów

21 sierpnia 2019r odbyło się spotkanie Wójta i Sekretarza Gminy Błędów Panów Mirosława Jakubczaka i Jacka Adamskiego z Andrzejem Stępniewskim Przewodniczącym Rady Klastra „Polska Natura” w sprawie realizacji uchwały Rady Gminy Błędów dotyczącej współpracy samorządu z Klastrem. Omawiano zadania obu stron przy realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Gminy w najbliższych latach.

Udział w programie EIT FOOD

Koordynator Klastra złożył aplikację do udziału w programie EIT FOOD. Ideą przedsięwzięcia jest wsparcie w testowaniu rozwiązań, które sprawią, że rolnictwo stanie się bardziej efektywne, zrównoważone i neutralne dla środowiska naturalnego.

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Klastra i Prezesa Koordynatora Klastra w programie telewizyjnym „Tydzień”

18 sierpnia 2019 roku Prezes Stowarzyszenia „Kraina Sadów i Ogrodów”- Koordynator Klastra „Polska Natura” oraz Przewodniczący Rady Klastra gościli w programie telewizyjnym „Tydzień”, odpowiadając na pytania dotyczące produkcji i dystrybucji owoców marki „amela”.

http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/tydzien/wideo/18082019-0800/43699011