Informacja ze spotkania przedstawicieli Klastra „Polska Natura” z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w dniu 3.07.2019r.

Celem spotkania było przekazanie kierownictwu Resortu Rolnictwa sprawozdania z realizacji projektu jakim jest Klaster „Polska Natura”. Jest to już drugie w tym roku spotkanie z Ministrem Ardanowskim i jego dyrektorami departamentów zainteresowanych tą sprawą. Spotkanie przyniosło parę ważnych decyzji skierowanych do obecnych na spotkaniu dyrektorów departamentów dotyczących naszej obecnej działalności. Minister przekazał następujące zadania:

1/ należy nagłośnić to co się robi w Klastrze „Polska Natura” przy produkcji jabłek z ‘zero pozostałością’ wykorzystując telewizję, radio i prasę,

2/ przybliżyć naukę do sadowników z Klastra i pomóc im w produkcji owoców i warzyw o cechach ‘zero pozostałości’,

3/ warto lepiej poznać systemowe rozwiązania Klastra „Polska Natura”,

4/ trzeba zainspirować dyskusję  o modelu sadownictwa /rolnictwa/ proponowanym przez twórców Klastra.

Ze strony Klastra w spotkaniu wzięli udział : Przewodniczący Rady Klastra Andrzej Stępniewski, Prezes Koordynatora Klastra Sławomir Rzeżnicki, Wiceprezes Koordynatora Krzysztof Kołacz oraz Wójt Gminy Błędów Mirosław Jakubczak. Następne spotkanie planowane jest we wrześniu 2019roku.

Program Interreg Europa

31 maja 2019 r. w Warszawie w Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie firm i instytucji biorących udział w programie Unii Europejskiej Interreg Europa o nazwie „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”. W programie bierze udział pięć regionów europejskich z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy i Mazowsze z Polski. Program jest już realizowany od dwóch lat na zasadzie wzajemnych wizyt studialnych. Właśnie czeka nas w październiku  wizyta w Polsce. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego organizator tej wizyty w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zaproponował Klastrowi „Polska Natura” zorganizowanie pokazu osiągnięć sadowników z Błędowa. Klaster był reprezentowany przez Członka Zarządu Koordynatora Klastra Krzysztofa Kołacza i Andrzeja Stępniewskiego Przewodniczącego Rady Klastra.

III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej

Kongres Gospodarczy Europy Wschodniej to wydarzenie towarzyszące targom China Homelife Poland, stwarzające warunki do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną  i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę przedsiębiorców. Gośćmi wydarzenia byli między innymi przedstawiciele ponad 50 izb gospodarczych z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier, a także przedsiębiorcy z Chin. Kongres to miejsce do  nawiązania stałej współpracy samorządu gospodarczego z sąsiadami z zagranicy.

W czasie trwania Kongresu wręczone zostały statuetki Europejski Laur Przedsiębiorczości. Statuetka trafiła również w ręce Prezesa Koordynatora Klastra – Sławomira Rzeźnickiego.

 

Targi China Homelife Poland 2019

W dniach 29 – 31 maja 2019 r. odbywają się targi w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Są to największe targi chińskich producentów w Europie. Wśród licznie zebranych wystawców, swoje stoisko ma również Klaster na którym można dowiedzieć się więcej o jabłkach marki „amela”. Stoisko zorganizowane zostało w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o marce „amela”. Miejsce naszej wystawy to stoisko Samorządu Województwa Mazowieckiego, Hala C.

PARP o wsparciu klastrów w Polsce

27 maja 2019 r. w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i koordynatorów klastrów z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Klaster „Polska Natura” reprezentowali: Krzysztof Kołacz Członek Zarządu Koordynatora Klastra i Andrzej Stępniewski Przewodniczący Rady Klastra. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z zadaniami koordynatora w klastrach ubiegających się o status Krajowego Klastra Kluczowego. Spotkanie prowadzili kierownicy z Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP. Tematem pierwszym było omówienie „Rola planowania strategicznego – kierunki wsparcia klastrów w Polsce”. Drugim tematem była informacja o działaniach podejmowanych przez PARP na rzecz klastrów w zakresie spełnienia kryteriów standardów zarządzania potrzebnych przy ubieganiu się o statut Krajowego Klastra Kluczowego. W trzecim punkcie programu spotkania była informacja o realizacji zadań publicznych finansowanych w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na koniec w czasie ożywionej dyskusji wymieniono wiele uwag i przedstawiono wnioski skierowanych do władz kraju dotyczących inicjatyw klastrowych.

Przedstawiciele Copa Cogeca w Błędowie

W dniu 21 maja 2019 r. w Spółdzielni Ogrodniczej gościliśmy przedstawicieli z Copa Cogeca, którym zostały
przedstawione działania Klastra „Polska Natura”.

Copa Cogeca to europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze. Organizacja ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE.

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem w Błędowie

Wójt Gminy Błędów oraz przedstawiciele Klastra w dniu 8 maja 2019 r. w Spółdzielni Ogrodniczej w miejscowości Zofiówka (partner Klastra) mieli zaszczyt gościć Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Posła RP Mirosława Maliszewskiego, Z-ce dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kazimierza Porębskiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcina Wajdę, Prezesa Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Wiesława Kołodziejskiego, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Leszka Przybytniaka, Starostę Powiatu Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Grójeckiego Janusza Karbowiak, Przewodniczącego Rady Gminy Błędów Piotra Jakubczyka.

Spotkanie przybliżyło zaproszonym działania Klastra, który powstał w zagłębiu Krainy Sadów i Ogrodów. Głównym a zarazem priorytetowym działaniem Klastra w chwili obecnej jest produkcja jabłek w programie „zero pozostałości”.
Prezes Koordynatora Sławomir Rzeźnicki przybliżył zgromadzonym proces produkcji jabłek marki amela oraz wysokie walory jakościowe tych jabłek.

Zaproszeni goście po zakończonej dyskusji przeszli na halę produkcyjną, gdzie mieli możliwość zobaczyć w jaki sposób odbywa się sortowanie jabłek na nowoczesnej linii sortowniczej oraz w jaki sposób przechowywane są jabłka w komorach chłodniczych w technologii ULO.

Wszyscy zebrani poparli inicjatywę Klastra, a przede wszystkim działania związane z produkcją jabłek marki amela. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zadeklarował pomoc.