Spotkanie z przedstawicielami PAIH

W dniu 26 lutego 2019r. odbyło się spotkanie władz Klastra z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – (PAIH) agencja rządowa do której należą zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki – w trakcie którego omówione zostały możliwości współpracy w zakresie marki „amela” ze strony agencji.

 

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Delegacja Klastra w składzie:  Prezes Koordynatora Sławomir Rzeźnicki, Przewodniczący Rady Andrzej Stępniewski i Dyrektor Biura Piotr Zieliński została przyjęta w dniu 10 stycznia 2019 r. przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stronę ministerstwa reprezentowało jeszcze dwóch dyrektorów departamentu J. Dąbrowski i W. Guba  oraz doradcy ministra  A. Kraina i K. Krajewski.
Po prezentacji organizacji Klastra i opisu technologii produkcji jabłek marki „amela” oraz oceny sytuacji na rynku jabłek w tym roku, Minister bardzo zainteresował się Klastrem. Zadał wiele pytań dotyczących głównie technologii produkcji jabłek marki „amela”. Ważnym dla delegacji Klastra było stwierdzenie Ministra, że na polskim rynku jabłek objawił się nowy rodzaj tych owoców, który nie jest konwencją ani EKO czyli jabłka marki „amela”.
Dalej ekipa ministerialna dyskutując o tym problemie zastanawiała się co dalej z nim zrobić. W zasadzie jedynym ustaleniem było zobowiązanie Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Jerzego Dąbrowskiego do zorganizowania dla Klastra potrzebnej pomocy. Spotkanie zakończyło się degustacją jabłek „amela”.

Po spotkaniu w ministerstwie delegacja Klastra spotkała się w Gospodarczej Izbie Polsko-Białoruskiej w sprawie ściślejszej współpracy. Wynikiem spotkania było określenie obszarów wymiany gospodarczej i zaplanowanie wizyt przedsiębiorców z obu stron.

Pierwsze posiedzenie Rady Klastra w poszerzonym składzie

Rada Klastra „Polska Natura” w nowym poszerzonym składzie rozpoczęła swoją działalność na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2019 roku.

Spośród członków Rady na Przewodniczącego Rady Klastra wybrano Andrzeja Stępniewskiego, a do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego wybrano Roberta Fatkowskiego.

Na spotkaniu omówiony został plan działania Rady Klastra.

Walne Zgromadzenia Partnerów Klastra

W dniu 17 grudnia 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra „Polska Natura” w czasie którego został przedstawiony plan działania Klastra na lata 2019-2020, który zakłada realizację następujących zadań: promocja marki amela, organizacja oraz szkolenia sadowników celem zachęcenia do przestąpienia programu „zero pozostałości” co w konsekwencji daje zwiększenie ilości wyprodukowanie markowych owoców, udział w targach oraz konferencjach również zagranicznych celem poszerzenia możliwości sprzedażowych na produkty markowe.

Andrzej Stępniewski w imieniu Rady Klastra dokonał pozytywnej oceny pracy koordynatora w minionych latach, wskazując na bardzo dużą aktywność Zarządu w działaniach rozwijających Klaster. Minione lata w Klastrze wypełnione były bardzo aktywną pracą, której efekty już widać. Dzięki odwadze i roztropności wszystkich zaangażowanych w sprawę rozpoczęliśmy marsz ku lepszej przyszłości naszego regionu – Krainy Sadów i Ogrodów – zaznaczył Andrzej Stępniewski.

Na posiedzeniu został poszerzony skład Rady Klastra o następujące osoby: Zbigniew Beliniak, Robert Fatkowski oraz Bronisław Wróblewski.

Prowadzony jest również intensywna promocja marki amela w krajach skandynawskich, afrykańskich i azjatyckich oraz w Polsce.

Zgromadzenie zakończył Andrzej Stępniewski mówiąc, że tylko wspólnym wysiłkiem można coś zrobić dobrego dla wspólnoty sadowników. Wszyscy zrzeszeni w Klastrze pracują na rzecz rozwoju zagłębia sadowniczego.

Nowi Partnerzy Klastra

Z przyjemnością informujemy, iż do klastra przystąpili nowi partnerzy firma MBF Sp. z o.o. oraz firma Biocont Polska Sp. z o.o.

Informujemy również, iż firma MBF zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją mrożonych owoców i warzyw na rynku krajowym oraz eksportem na rynki zagraniczne. Partner będzie ściśle współpracował z klastrem w zakresie produkcji soków z owoców markowych.

Narodowa Wystawa Rolnicza

W dniach 30.11-2.12.2018r. odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu.
Organizowana wystawa to historia polskiej wsi i nawiązanie do tradycji. Głównym celem wystawy jest pokazanie aktualnego oblicza polskiej wsi oraz jak zmienia się ona na przestrzeni lat.
Wśród licznie zebranych wystawców swoje stoisko miał Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – partner Klastra, na którym nie mogło zabraknąć jabłek marki „amela”.

Pielgrzymka sadowników do Matki Boskiej Błędowskiej

W sobotę 8 września  w  Parafii Św. Prokopa Opata w Błędowie na zaproszenie Klastra „Polska Natura” ks. Kazimierz Kurek – partner Klastra, przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił Słowo Boże. Koncelebransem  Mszy był ks. Leszek Bruliński – proboszcz błędowski. Msza jako dziękczynienie była także upraszaniem błogosławieństwa dla pracy sadowników Ziemi Błędowskiej, a szczególnie parafii błędowskiej. Tegorocznej uroczystości wyjątkowego charakteru  nadała obecność – poprzez uczestnictwo licznego grona profesorów,  pracowników naukowych i administracyjnych, pocztu sztandarowego, przygotowaniu wystroju kościoła – Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Tego dnia,  w godzinach popołudniowych ze wszystkich miejscowości parafii wyruszyły pielgrzymki, które przed godziną 17.00 dotarły do Matki Boskiej Błędowskiej opiekunki sadowników. Pielgrzymowanie /trzeci raz/ w tej formie i intencji staje się tradycją trudu sadowniczego. W czasie Eucharystii ks. Kazimierz Kurek podkreślał wyjątkowość charakteru zagłębia sadowniczego ale także zwracał uwagę na  potrzebę solidaryzmu i patriotyzmu gospodarczego dzięki którym będzie możliwe połączenie rozwoju gospodarczego z zachowaniem więzi społecznych i religijnych.

W swym wystąpieniu prof. Małgorzata Korbin – dyrektor Instytutu Ogrodnictwa wyraziła wdzięczność za wsparcie okazane tej uczelni bliskiej sadownikom, w staraniach o zachowanie  jej podmiotowość i  możliwości dalszej  pracy jako jednolitej jednostki badawczej, która od 70 lat służy rozwojowi polskiego sadownictwa.

Uroczystość – poprzez charakter, podniosły nastrój, wpisanie w kalendarz sadowniczy staje się żywą tradycją serca owocowego Europy.

 

 

 

Sadownicy z Klastra z wizytą u Wiceministra Rafała Romanowskiego

Dzień 2.sierpień 2018r. był szczególny dla polskiego sadownictwa, bo kiedy u Wiceministra Rafała Romanowskiego delegacja Klastra „Polska Natura” przekazywała informację o naszej metodzie zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych przez zdecydowaną poprawę jakości owoców, w tym samym czasie przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa sadownicy i ogrodnicy z całej Polski demonstrowali przeciw bierności polskiego Rządu w sytuacji zagrożenia poszczególnych dziedzin rolnictwa. Rolnicy mają rację bo resort rolnictwa wyznając zasadę „jakoś to będzie” nie reaguje na zagrożenia bieżące, a co najgorsze nie myśli strategicznie. Jest jednak zasadnicza różnica w sposobie załatwianiu spraw rolnictwa. Sadownicy z Klastra w rozmowie z Ministrem domagali się od resortu rozwiązań systemowych i strategicznych, a sadownicy na ulicy krzyczeli o konieczności interwencyjnego skupu po zbiorach. Sadownicy z Klastra opierają długoletni rozwój swojej branży na współpracy z nauką i władzami oraz na pracy wspólnej rolników i ich grup. Sadownikom na ulicy wystarczy, że nie stracą w wyniku niskich cenach w tym roku. Jest jeszcze kolejna różnica, Klaster reprezentowało trzech rolników, a na ulicy było ich kilka setek. Gdzie jest rzeczywista siła rolników? Oto jest pytanie!