Z wizytą u Marszałka Województwa Mazowieckiego

Promując jabłka markowe „amela” oraz zapraszając do współpracy Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11 marca 2019 r. delegacja Klastra „Polska Natura” spotkała się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Delegacja w składzie Mirosław Jakubczak – Wójt Gminy Błędów, Krzysztof Kołacz – Wiceprezes Koordynatora Klastra i Andrzej Stępniewski – Przewodniczący Rady Klastra zaprezentowała technologię produkcji jabłek „zero pozostałości”, organizację Klastra „Polska Natura” oraz działania marketingowe podejmowane przez Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów” – Koordynatora Klastra, przy sprzedaży w kraju i zagranicą jabłek marki „amela”. Wójt Gminy Błędów zapoznał Marszałka z problemami sadowników naszego regionu. W spotkaniu brał udział także Wiesław Kołodziejski doradca Zarządu Województwa Mazowieckiego, który został zobowiązany przez Marszałka do pilotowania omawianej współpracy. Następne spotkanie odbędzie się z Komisją Rolną Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie z przedstawicielem KOWR

Zarząd Koordynatora Klastra realizując zalecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego przekazanego w czasie bezpośredniej rozmowy w dniu 10 stycznia 2019 r. zaprosił na Zofiówkę Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pawła Kocona. Spotkanie odbyło się 7 marca 2019 r.,  trwało wiele godzin i było bardzo owocne. Rozmawiano głównie o możliwej pomocy KOWR przy działaniach Koordynatora Klastra związanych z promocją marki „amela” w kraju. Ustalono szereg zadań które powinny być zrealizowane przez Klaster oraz przyjęto zapewnienie Dyrektora o gotowości KOWR do współpracy. Najbliższe spotkanie odbędzie się w ciągu miesiąca w sprawie możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji do promocji owoców markowych „amela”.

Spotkanie z przedstawicielami PAIH

W dniu 26 lutego 2019r. odbyło się spotkanie władz Klastra z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – (PAIH) agencja rządowa do której należą zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki – w trakcie którego omówione zostały możliwości współpracy w zakresie marki „amela” ze strony agencji.

 

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Delegacja Klastra w składzie:  Prezes Koordynatora Sławomir Rzeźnicki, Przewodniczący Rady Andrzej Stępniewski i Dyrektor Biura Piotr Zieliński została przyjęta w dniu 10 stycznia 2019 r. przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stronę ministerstwa reprezentowało jeszcze dwóch dyrektorów departamentu J. Dąbrowski i W. Guba  oraz doradcy ministra  A. Kraina i K. Krajewski.
Po prezentacji organizacji Klastra i opisu technologii produkcji jabłek marki „amela” oraz oceny sytuacji na rynku jabłek w tym roku, Minister bardzo zainteresował się Klastrem. Zadał wiele pytań dotyczących głównie technologii produkcji jabłek marki „amela”. Ważnym dla delegacji Klastra było stwierdzenie Ministra, że na polskim rynku jabłek objawił się nowy rodzaj tych owoców, który nie jest konwencją ani EKO czyli jabłka marki „amela”.
Dalej ekipa ministerialna dyskutując o tym problemie zastanawiała się co dalej z nim zrobić. W zasadzie jedynym ustaleniem było zobowiązanie Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Jerzego Dąbrowskiego do zorganizowania dla Klastra potrzebnej pomocy. Spotkanie zakończyło się degustacją jabłek „amela”.

Po spotkaniu w ministerstwie delegacja Klastra spotkała się w Gospodarczej Izbie Polsko-Białoruskiej w sprawie ściślejszej współpracy. Wynikiem spotkania było określenie obszarów wymiany gospodarczej i zaplanowanie wizyt przedsiębiorców z obu stron.

Pierwsze posiedzenie Rady Klastra w poszerzonym składzie

Rada Klastra „Polska Natura” w nowym poszerzonym składzie rozpoczęła swoją działalność na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2019 roku.

Spośród członków Rady na Przewodniczącego Rady Klastra wybrano Andrzeja Stępniewskiego, a do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego wybrano Roberta Fatkowskiego.

Na spotkaniu omówiony został plan działania Rady Klastra.

Walne Zgromadzenia Partnerów Klastra

W dniu 17 grudnia 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra „Polska Natura” w czasie którego został przedstawiony plan działania Klastra na lata 2019-2020, który zakłada realizację następujących zadań: promocja marki amela, organizacja oraz szkolenia sadowników celem zachęcenia do przestąpienia programu „zero pozostałości” co w konsekwencji daje zwiększenie ilości wyprodukowanie markowych owoców, udział w targach oraz konferencjach również zagranicznych celem poszerzenia możliwości sprzedażowych na produkty markowe.

Andrzej Stępniewski w imieniu Rady Klastra dokonał pozytywnej oceny pracy koordynatora w minionych latach, wskazując na bardzo dużą aktywność Zarządu w działaniach rozwijających Klaster. Minione lata w Klastrze wypełnione były bardzo aktywną pracą, której efekty już widać. Dzięki odwadze i roztropności wszystkich zaangażowanych w sprawę rozpoczęliśmy marsz ku lepszej przyszłości naszego regionu – Krainy Sadów i Ogrodów – zaznaczył Andrzej Stępniewski.

Na posiedzeniu został poszerzony skład Rady Klastra o następujące osoby: Zbigniew Beliniak, Robert Fatkowski oraz Bronisław Wróblewski.

Prowadzony jest również intensywna promocja marki amela w krajach skandynawskich, afrykańskich i azjatyckich oraz w Polsce.

Zgromadzenie zakończył Andrzej Stępniewski mówiąc, że tylko wspólnym wysiłkiem można coś zrobić dobrego dla wspólnoty sadowników. Wszyscy zrzeszeni w Klastrze pracują na rzecz rozwoju zagłębia sadowniczego.

Nowi Partnerzy Klastra

Z przyjemnością informujemy, iż do klastra przystąpili nowi partnerzy firma MBF Sp. z o.o. oraz firma Biocont Polska Sp. z o.o.

Informujemy również, iż firma MBF zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją mrożonych owoców i warzyw na rynku krajowym oraz eksportem na rynki zagraniczne. Partner będzie ściśle współpracował z klastrem w zakresie produkcji soków z owoców markowych.

Narodowa Wystawa Rolnicza

W dniach 30.11-2.12.2018r. odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu.
Organizowana wystawa to historia polskiej wsi i nawiązanie do tradycji. Głównym celem wystawy jest pokazanie aktualnego oblicza polskiej wsi oraz jak zmienia się ona na przestrzeni lat.
Wśród licznie zebranych wystawców swoje stoisko miał Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – partner Klastra, na którym nie mogło zabraknąć jabłek marki „amela”.