Spotkanie Klastra „Polska Natura”

29 maja br. na terenie Krainy Sadów i Ogrodów odbyło się spotkanie sadowników, Partnerów Klastra „Polska Natura” z przedstawicielami instytucji związanymi z sadownictwem i ogrodnictwem oraz firm obsługujących sektor sadownictwa. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Rady Programowej Klastra.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Koordynatora Klastra w siedzibie Spółdzielni Ogrodniczej w Błędowie. Spółdzielnia jako Grupa producentów rolnych jest Partnerem Klastra.

Spotkanie stanowiło platformę przekazania informacji o produkcji owoców bez pozostałości środków ochrony roślin, którą realizuje Klaster wprowadzając innowacyjną technologię prowadzenia sadów. Istotnym elementem spotkania były deklaracje współpracy obecnych instytucji i firm z Klastrem. Szczególnie ważne w tym zakresie są deklaracje Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Krajowej Izby Rolnej oraz firmy Arysta LifeScience Polska, którzy obiecali pomóc w realizacji programu „0 pozostałości” na szczeblu lokalnym i rządowym. W spotkaniu uczestniczyli także między innymi Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz firm Timac Agro Polska.

Podczas spotkania mówiono przede wszystkim o planach Klastra „Polska Natura” ale także poruszano wiele ważnych tematów dotyczących przyszłości sadownictwa w Polsce i naszym regionie – Krainie Sadów i Ogrodów.
Robert Sikora Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kraina Sadów i Ogrodów – Koordynatora Klastra witając przybyłych gości przedstawił cel spotkania i podziękował organizatorom za sprawne działanie, a sponsorom za pomoc.

Andrzej Stępniewski, poproszony o głos i nazwany mentorem i pomysłodawcą idei działania wspólnego w Gminie Błędów, przedstawił czteroletnią historię powstania i rozwoju Klastra „Polska Natura”. W następnej kolejności przedstawiając  strategię rozwoju Klastra podkreślał jego rolę jako głównego czynnika rozwoju całego regionu Krainy Sadów i Ogrodów. Omawiając program „0 pozostałości”, który jest obecnie głównym zadaniem Klastra, przypomniał pionierską rolę Romualda Łuczaka prezesa  firmy NaturalCrop Poland w zdefiniowaniu założeń tego programu i świadczeniu usług doradczych dla sadowników.

Jacek Adamski – Sekretarz Gminy w Błędowie oraz Członek Rady Klastra omawiając idee zrównoważonego rozwoju na ternie naszego regionu wyjaśniał rolę Klastra jako początkowego elementu koniecznych zmian w miejscowym społeczeństwie i środowisku naturalnym. Szczególnie skupił się na potrzebie uświadomieniu miejscowemu społeczeństwu korzyści płynących ze wspólnego działania. Kończąc powiedział: „sadownicy powinni pokazać, że potrafią ze sobą współpracować oraz produkować owoce najwyższej jakości”.

Sławomir Rzeźnicki Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kraina Sadów i Ogrodów – Koordynatora Klastra przedstawił plany realizacji programu „0 pozostałości” w ramach Klastra i omówił trudności z jakimi  się spotykamy. Zaapelował do obecnych Partnerów o wytrwałość i sumienność w realizacji zadań. Gości spotkania zaprosił do współpracy.
W kolejnej części spotkania toczyła się dyskusje nt. współpracy różnych organizacji i środowisk przy realizacji programu  „0 pozostałości”. Zaproszeni wyrazili chęć współpracy z Klastrem i pomocy przy realizacji programu .
Przybyli gości mieli możliwość obejrzenia prac przygotowujących owoce do wysyłki w halach logistycznych Spółdzielni Ogrodniczej.

W ostatniej części spotkania wszyscy zaproszeni gości przenieśli się do restauracji Cydrownia w Błędowie, gdzie przy smakowitym i regionalnym poczęstunku dalej rozmawiali o przyszłości Polskiego rolnictwa.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie oraz  za deklaracje pomocy w realizacji programu „0 pozostałości” przy pomocy technologii „Czysty Owoc” .

Założyciele Klastra z wizytą u Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

17 maja br. miała miejsce prezentacja Klastra „Polska Natura” Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu.    W trakcie prezentacji podkreślono, że głównym celem działalności w Krainie Sadów i Ogrodów jest dążenie do osiągnięcia racjonalności i innowacyjności produkcji sadowniczej, które umożliwiają dalszy rozwój społeczno – gospodarczy Największego Sadu Europy.

Ostatecznym beneficjentem realizowanego przedsięwzięcia będą sadownicy.

Sławomir Rzeźnicki – Prezes Koordynatora Klastra przedstawił genezę i rys historyczny, parterów oraz uwarunkowania i konsekwencje realizacji programu „ Czysty owoc – 0 pozostałości”.

Klaster jest otwarty na naszych parterów tak indywidualnych jak i instytucjonalnych, a realizowane w jego ramach programy mają na celu ostatecznego beneficjenta – sadownika.

Jacek Adamski – Sekretarz Gminy Błędów w swym wystąpieniu zwracał uwagę, że inicjatywa ma integrować całe środowisko, wykorzystując posiadane zasoby, służąc zrównoważonemu rozwoju lokalnego wszystkich podmiotów z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowej struktury własnościowej.

Marszałek Stanisław Karczewski odniósł się z aprobatą do przedstawionej inicjatywy, podkreślając, że doskonale wpisuje się w działania zgodne z założeniami rozwoju lokalnego, zapewniając o swym wsparciu w możliwie dostępnych formach.

Gratulując zawiązanej inicjatywy Marszałek Karczewski zauważył potrzebę współpracy z innymi branżami, a w szczególności z zagłębiem paprykowym.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania i charakterystyki marki „amela”, która określa owoce wyprodukowane w innowacyjnej technologii, opracowanej przez wybitne jednostki naukowe i doradcze.

W spotkaniu przebiegającym w życzliwej atmosferze – uczestniczył także Zbigniew Beliniak -współzałożyciel Klastra i wiodący sadownik z Gminy Błędów.

Spotkanie z Radosławem Rybicki Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Ze strony Klastra w spotkaniu brali udział Sławomir Rzeźnicki, Krzysztof Kołacz, Andrzej Stępniewski, Andrzej Kazimierczak. Celem spotkania było zaprezentowanie Klastra „Polska Natura”.

Dyrektor Radosław Rybicki z zainteresowaniem wysłuchał informacji związanych z realizacją programu „0 pozostałości”. Wyraził nadzieję na dalszą współpracę przede wszystkim w zakresie promowania tej inicjatywy. Na zakończenie uczestnicy spotkania uznali, że spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem będzie potrzebne.

Spotkanie w MODR

W dniu 9 maja 2018r. spotkało się kierownictwo Klastra „Polska Natura” z przedstawicielami Mazowieckiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w składzie: Jolanta Fiejka Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, Magdalena Kowalewska koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i Anna Kołodziejek Starszy Specjalista. Tematem spotkania było ustalenie zasad wspólnego działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie funkcjonowania grup operacyjnych w Sieci na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Ustalono, że grupa operacyjna zostanie powołana z Partnerów Klastra „Polska Natura” i MODR. Grupa będzie ubiegała się o wsparcie z funduszy pomocowych na działania realizowane przez Klaster „Polska Natura” zakresie programu „0 pozostałości”.

Kwatery doświadczalne u Partnerów Klastra

Partnerska Firma Arysta LifeScience Polska w ramach projektu ProNutiva oraz realizacji programu Klastra „0 pozostałości”, założyła kwatery doświadczalne w trzech gospodarstwach Partnerów indywidualnych Klastra.

Przeprowadzane doświadczenia mają na celu ograniczenie ilości pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach przy zachowaniu wysokich standardów jakości produkcji.

Firma Arysta LifeScience Polska  realizuje program ochrony roślin, w którym oprócz standardowych rozwiązań stosowanych w ochronie jabłoni (Captan 80 WDG, Syllit 65WP, Pyrus 400 SC)  wprowadzone zostały również preparaty biologiczne, które bez ryzyka pozostałości zapewniają skuteczną ochronę przed szkodnikami i chorobami (m.in. Carpovirusine Super SC, Plantivax). W sadach zostały również umieszczone pułapki feromonowe celem monitorowania szkodników.

Spotkanie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

Prezes Sławomir Rzeźnicki wraz z Członkiem Rady Klastra Andrzejem Stępniewskim w dniu 19 kwietnia br. uczestniczyli na spotkaniu w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Ośrodek reprezentowali: Sławomir Piotrowski – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Anna Kołodziejek – Koordynator sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz Joanna Fiejka – Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Po prezentacji planów Klastra „Polska Natura” osoby reprezentujące ośrodek MODR przedstawiły programy, którymi zarządzają w ramach SIR.

Wynikiem dyskusji nad potrzebami klastra i możliwościami MODR został przyjęty następujący sposób dalszej współpracy:

  • pracownicy MODR przekażą do klastra informacje o programach dot. innowacji rozwoju umiejscawiając nasze działania w tych programach;
  • pracownicy MODR zostali zaproszeni do sadowników zorganizowanych w klastrze w celu określenia możliwości praktycznej współpracy;
  • MODR i klaster podejmą działania w kierunku przygotowania się do długoletniej realizacji programu SIR.

Spotkanie zakończyło się zaproszenie kierownictwa MODR do Błędowa.

Lokalna Grupa Działania

Wójt Gminy Błędów Marek Mikołajewski wraz z Członkiem Rady Klastra – Andrzejem Stępniewskim spotkali się z Marianem Kmieciakiem – Prezesem Zarządu LGD „Wszyscy Razem”, długoletnim Wójtem Gminy Odrzywół w sprawie współpracy w ramach Klastra „Polska Natura”. Marian Kmieciak był bardzo zainteresowany działalnością klastra, a w szczególności realizacją projektu „0 pozostałości”. Stwierdził, że projekt idealnie pasuje dla plantatorów papryki na jego terenie. Ponadto wyraził przekonanie, że pozostałe gminy tworzące LGD znajdą w naszym programie „0 pozostałości” wsparcie dla swoich rolników poprzez poprawienie konkurencyjności miejscowej produkcji rolnej. Prezes Kmieciak po przestudiowaniu statut i działalności klastra poprosił o propozycję umowy partnerskiej, która po zaakceptowaniu przez Zarząd LGD, zostanie podpisana.

Konferencja Cluster Garden

W dniu 16 kwietnia br. przedstawiciele Klastra „Polska Natura” uczestniczyli w konferencji Cluster Garden, która odbyła się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

Tegoroczna konferencja klastrowa koncentrowała się wokół tematyki rozwoju. W programie przewidziane zostały sesje panelowe, które na końcu spotkania zostały wzbogacone warsztatami.

W pierwszej części panelu omawiano z ekspertami teorie i praktyki KET/ SS historie, wdrożenia oraz wyniki.
Przemysł 4:0 czwarta rewolucja przemysłowa – wpływ na transformację biznesu to kolejne hasło, które zostało omówione na spotkaniu przez ekspertów.
Konferencja na szczeblu międzynarodowym pozwoliło na zaprezentowanie struktur klastrowych w różnych krajach, wymianę doświadczeń, a przed wszystkim była możliwość osobistej rozmowy z przedstawicielami zagranicznych klastrów.

W trakcie spotkania reprezentanci klastrów opowiadali historie powstania swoich klastrów dzieli się własnymi doświadczeniami oraz mówili o problemach z jakimi się spotykają.
Dyskusja toczyła się wokół tych samych, horyzontalnych zagadnień, takich jak rola klastrów, szanse oraz rozwoju poprzez wzmocnienie powiązań w międzysektorowych łańcuchach wartości, współpraca międzynarodowa.

Spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiej Izby Rolniczej

W dniu 13 kwietnia br. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie przedstawicieli klastra z Zarządem Mazowieckiej Izby Rolniczej, ze strony Mazowieckiej Izby Rolniczej przewodniczył Prezes Wiktor Szumilewicz, brał udział Dyrektor Biura Sławomir Błażejczyk. Ze strony Klastra brali udział Sławomir Rzeźnicki, Jacek Adamski, Andrzej Stępniewski, Andrzej Kazimierczak.

Po przedstawieniu strategii i zadań bieżących klastra Prezes Wiktor Szumilewicz wyraził przekonanie co do możliwości dalszej współpracy, a przede wszystkim zadeklarował pomoc ze strony Mazowieckiej Izby Rolniczej wypromowania inicjatywy klastrowej. Zobowiązał się do zorganizowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (być może z udziałem Ministra Krzysztofa Jurgiela) spotkania propagujące projekt „0 pozostałości”. Na zakończenie Prezes Sławomir Rzeźnicki zaprosił zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej na spotkanie, które chcemy zorganizować w Błędowie wraz z znaczącymi partnerami i Radą Programową.

Spotkanie w Sejmie

12 marca br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się Konferencja nt. „Powszechny Samorząd Gospodarczy”.

Konferencję współorganizowała Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl – partner klastra, w spotkaniu brało udział ponad 130 osób, reprezentujących 72 organizacje przedsiębiorców ze wszystkich regionów kraju. Gminę Błędów oraz Klaster „Polska Natura” reprezentowali: Marek Mikołajewski, Sławomir Rzeźnicki, Krzysztof Kołacz, Robert Fatkowski oraz Anna Biedrzycka.

Konferencję prowadził Poseł Jarosław Sachajko.

Wynikiem konferencji jest apel do posłów obecnej kadencji o wniesienie propozycji ustawy o Izbach Przemysłowo – Handlowych pod obrady Sejmu jako inicjatywę poselską.