Informacja

Informujemy, że decyzją nr WA.XIV NS-REJ.KRS/54653/17/755 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 stycznia 2018r. została zmieniona nazwa koordynatora Klastra „Polska Natura” w rejestrze KRS o numerze 0000655315 ze Stowarzyszenia Klaster BLEDOW na Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów”.

Klaster uhonorowany dyplomami rekomendacyjnymi

Klaster „Polska Natura” został uhonorowany dyplomami rekomendacyjnymi Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Klaster „Polska Natura” jest organizacją społeczno-gospodarczą działającą na rzecz rozwoju lokalnego poprzez tworzenie platformy współpracy producentów owoców i warzyw, grup producenckich, firm środków ochrony roślin, instytutów, ośrodków badawczych, samorządu terytorialnego.

Celem jest utrzymanie i zwiększenie marży produkcji sadowniczej owoców pestkowych, miękkich oraz ich przetworów.

Koordynatorem Klastra jest Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów” mające swoją siedzibę w Błędowie.

W trakcie uroczystości w dniu 15 grudnia 2017r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie dyplomy wręczone przez Roberta Składowskiego – Prezesa Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców przedsiębiorcy.pl oraz Jacka Bobrowskiego – Wiceprezesa Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług odebrali reprezentujący Klaster: Sławomir Rzeźnicki – Prezes Zarządu Koordynatora Klastra, Andrzej Stępniewski i Jacek Adamski – Członkowie Rady Klastra oraz ks. dr Kazimierz Kurek – partner klastra.

Seminarium w Błędowie

Za nami seminarium realizowane w ramach działań na rzecz rozwoju parterów Klastra oraz społeczności lokalnej. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Parterów Klastra: Gminy Błędów oraz firmy NaturalCrop Poland.

Tematem przewodnim spotkania były rozważania nt. jak zwiększyć opłacalności produkcji sadowniczej. Podczas zebrania zostały przedstawione prezentacje pt. „Gleby jako podstawowy czynnik produkcji”, „Uprawa owoców bez pozostałości pestycydów”. W spotkaniu uczestniczyła również Leokadia Trębska – Prezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej MODUS, która przekazała cenne wskazówki z zakresu ubezpieczeń dla sadowników.

Spotkanie było okazją do budowania wspólnej wiedzy o Klastrze oraz działań podjętych przez Klaster „Polska Natura” mających na celu poprawić sytuację sadowników z Krainy Sadów i Ogrodów.

W czasie spotkania swoje rozwiązania zaprezentowali: Robert Sikora NaturalCrop Poland, Adam Fura ŚODR, dr Beata Studzińska oraz Leokadia Trębska w zakresie minimalizacji strat zabezpieczając uprawy.

Dziękujemy za udział w spotkaniu!

Zaproszenie do wzięcia udziału w seminarium

13 grudnia 2017r. w Sali Konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury OSP w Błędowie odbędzie się bezpłatne seminarium nr 1 z cyklu seminariów na temat: „Jak zwiększyć opłacalność produkcji sadowniczej?”.

Spotkanie organizowane jest przez Partnerów Klastra.Wielka Gala Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki 2017

24 listopada 2017r. odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” organizowana przez Partnera Klastra – Ogólnopolską Federacje Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Na gali zostały wręczone nagrody dla Laureatów Programu „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”.Nowi Partnerzy Klastra

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 16 listopada 2017r. do Klastra przystąpiło 2 nowych Parterów:

Przedstawiciele Klastra omówili z prof. dr hab. Małgorzatą Korbin – Dyrektorem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Leokadią Trębską Prezes Zarządu Kancelarii Brokerskiej Modus perspektywy wspólnego działania na rzecz Partnerów Klastra.

Do Partnerów indywidualnych dołączyli:

  • Bartosz Dubiński – Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.; Członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Klastrów Energii „KlasGRID”;
  • ks. Kazimierz Kurek – Krajowy Duszpasterz Rodzin w latach 1985 – 1996, obecnie Duszpasterz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Promień” w Mariówce.

Wizyta w Sejmie

Spotkanie odbyło się 07 listopada 2017r., które było kontynuacją działań z dnia 17 października 2017r. Zespołu do spraw Strategii Rozwoju Klastra w sprawie ustawowego wprowadzenia „związków gospodarczych o strukturze sieciowej i integracji produktowej działający z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”.

Jako element ustroju naszego Klastra w imieniu zespołu w posiedzeniu wzięli udział: Andrzej Stępniewski, Sławomir Rzeźnicki oraz Robert Składowski.

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju

Delegacja Klastra „Polska Natura” w składzie: Andrzej Stępniewski, Zbigniew Hermanowicz, Krzysztof Kołacz w dniu 17 października 2017r. uczestniczyli w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju z Wiceminister Jadwigą Emilewicz.

Tematem posiedzenia był „związek gospodarczy o strukturze sieciowej i integracji produktowej działający z wykorzystaniem wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych”.

Na spotkaniu omówiony został model finansowo – księgowy wdrażany w Klastrze „Polska Natura”