Prace związane ze Strategią Rozwoju

26 czerwca 2017r. na posiedzeniu Rady Klastra „ Polska Natura” został powołany trzyosobowy zespół, który odpowiedzialny jest za wypracowanie Strategii Rozwoju Klastra. Zespół tworzą ; Jacek Adamski, Zbigniew Hermanowicz, Andrzej Stępniewski.

amela

W dniu 17 maja 2017r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster BLEDOW podjęta została ostateczna decyzja dotycząca wyboru nazwy znaku towarowego / marki/ Klastra. Nazwa, którą Zarząd wybrał jednogłośnie to – amela.


Podpisanie umowy

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster BLEDOW w dniu 27 kwietnia 2017r. została podpisana umowa świadczenia usług koordynatora pomiędzy Klastrem „Polska Natura”, a Stowarzyszeniem Klaster BLEDOW.

Umowa określa zadania jakie powinny być realizowane przez koordynatora na rzecz Partnerów Klastra.

Biuro Koordynatora Klastra

W dniu 27 lutego 2017 roku Koordynator Klastra powołał biuro, którego siedzibą jest Urząd Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów.
Prowadzenie biura Koordynatora powierzono Pani Annie Biedrzyckiej.

Powołanie Koordynatora

W dniu 1 grudnia 2016r. na Walnym Zgromadzeniu Klastra został powołany nowy koordynator Klastra „Polska Natura” – Stowarzyszenie Klaster BLEDOW.

Wyjazd studyjny do Włoch

Założyciele Klastra „Polska Natura” w dniach 4-7 września 2016 roku odbyli wyjazd studyjny do Włoch, celem podróży było zapoznanie uczestników z włoską technologią uprawy jabłoni, organizacją sprzedaży owoców, promocją i reklamą tych owoców.

W celu zaprezentowania sposobów ekspozycji warzyw i owoców na półkach sklepowych uczestnicy spotkania udali się do centrum handlowego Orio al Serio.

Przedstawicielom z Polski zaprezentowano w szkółce Hafner przekrój produkowanych odmian i podkładek. Przybliżono technologię produkcji i przechowywania drzewek.

W trakcie wizyty w dwóch sadach produkcyjnych w dolinie Val Di Non zaprezentowano uprawiane odmiany oraz przedstawiono technologię produkcji jabłek.

Kolejnym punktem spotkania Polskich przedstawicieli była wizyta w konsorcjum Melinda, gdzie przedstawiono sposób organizacji sprzedaży, promocji, przechowywania i obrotu pozbiorczego jabłek.

W Instytucie Sadowniczym w Laimburgu omówiono zagadnienia związane z obrotem pozbiorczym jabłek.

Wnioski dla Polskich producentów::

  • Zwiększenie produkcji wybranych odmian z przeznaczeniem na rynek deserowy;
  • Doskonalenie technologii produkcji i przechowalnictwa jabłek w ramach Grup Producenckich;
  • Zacieśnienie współpracy między grupami producenckimi – stworzenie Konsorcjum, które będzie zajmowało się zakupem środków produkcji i handlem jabłkami;
  • Stworzenie marek produktów – synonimów dobrej jakości, braku pozostałości ŚOR i smaku.