Seminarium w Błędowie

Realizując uchwałę Rady Klastra i Zarządu Koordynator Klastra, w dniu 15 września 2017 roku dobyło się seminarium nt. „Gospodarka Polska i UE do roku 2030 – w tym sytuacja wysokotowarowego rolnictwa / sadownictwa”. Seminarium było kolejnym spotkaniem naukowców ze środowiskiem „obywateli przedsiębiorczych” pragnących zmieniać Polskę w formule zrównoważonego rozwoju. Tym razem uczestnicy spotkania, sadownicy i ogrodnicy z naszego regionu w większości Partnerzy Klastra, oczekiwali od wybitnych naukowców wskazań rozwojowych na przyszłość dla swoich gospodarstw.

Panelistami na seminarium byli:

  • prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa
    Wiejskiego;
  • Minister Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju;
  • prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach;
  • dr Dariusz Grabowski – Przedsiębiorca, naukowiec, były poseł i europoseł;
  • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – Polska Akademia Nauk.

Prawie wszyscy paneliści są członkami Rady Programowej Klastra. Moderatorem panelu był Andrzej Stępniewski. Wszystkie wystąpienia panelistów zostały utrwalone i będą wykorzystane do budowania strategii rozwoju Klastra „Polska Natura”.

Seminarium otworzył Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów, który powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił Gminę Błędów. Następnie głos zabrali Prezes Sławomir Rzeźnicki oraz Wiceprezes Robert Sikora z Zarządu Koordynatora Klastra, którzy omówili cele postawione przed Koordynatorem oraz przedstawili inicjatywy już realizowane, ważne dla Partnerów Klastera „Polska Natura”.

W wystąpieniach panelistów oraz gości w czasie dyskusji głównym tematem była ocena obecnej sytuacji w sadownictwie i troska o przyszłość wysokotowarowego polskiego rolnictwa.

W spotkaniu brało udział prawie 50 osób z tego większość stanowili Partnerzy Klastra oraz zainteresowani naszą inicjatywą prezesi grup producentów rolnych i samorządowcy z okolicznych gmin.

Po oficjalnej części spotkania przy wspólnym stole był czas na bezpośrednią dyskusję ministra i naukowców z sadownikami, ogrodnikami i samorządowcami o Polsce i o Świecie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz zapraszamy do współpracy.


Warsztaty sadownicze

Z inicjatywy Koordynatora w dniu 25 lipca 2017r. w siedzibie Grupy Producenckiej Eurosad odbyły się Warsztaty Sadownicze.

Spotkanie zorganizował Koordynator dla sadowników w celu uzupełnienia ich wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony roślin, przedstawiając doświadczenia w tym zakresie z innych regionów Polski. Zgodnie z oświadczeniami Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Koordynatora Klastra – Sławomira Rzeźnickiego i Roberta Sikorę, takie spotkania zostały wpisane na stałe w działania na rzecz Parterów Klastra.

Następnie uczestnicy szkolenia w sadzie Cezarego Kołacza wysłuchali prelekcji Adama Fury z ŚODR który omówił bieżące problemy z jakimi sadownicy borykają się obecnie.
Dalsza część spotkania odbyła się w GP Eurosad, gdzie kontynuujący swoje wystąpienie Adam Fura, a następnie razem z Izabelą Dudek – specjalistką ds. upraw ogrodniczych NaturalCrop, opowiadali na pytania. Głównym pytaniem był problem, jak produkować jabłka bez pozostałości.


Prace związane ze Strategią Rozwoju

26 czerwca 2017r. na posiedzeniu Rady Klastra „ Polska Natura” został powołany trzyosobowy zespół, który odpowiedzialny jest za wypracowanie Strategii Rozwoju Klastra. Zespół tworzą ; Jacek Adamski, Zbigniew Hermanowicz, Andrzej Stępniewski.

amela

W dniu 17 maja 2017r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster BLEDOW podjęta została ostateczna decyzja dotycząca wyboru nazwy znaku towarowego / marki/ Klastra. Nazwa, którą Zarząd wybrał jednogłośnie to – amela.


Podpisanie umowy

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster BLEDOW w dniu 27 kwietnia 2017r. została podpisana umowa świadczenia usług koordynatora pomiędzy Klastrem „Polska Natura”, a Stowarzyszeniem Klaster BLEDOW.

Umowa określa zadania jakie powinny być realizowane przez koordynatora na rzecz Partnerów Klastra.

Biuro Koordynatora Klastra

W dniu 27 lutego 2017 roku Koordynator Klastra powołał biuro, którego siedzibą jest Urząd Gminy w Błędowie ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów.
Prowadzenie biura Koordynatora powierzono Pani Annie Biedrzyckiej.

Powołanie Koordynatora

W dniu 1 grudnia 2016r. na Walnym Zgromadzeniu Klastra został powołany nowy koordynator Klastra „Polska Natura” – Stowarzyszenie Klaster BLEDOW.