KONFERENCJA CENTRUM PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW OGRODNICZYCH INSTYTUTU OGRODNICTWA

23 lutego 2023 roku w Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa – PIB odbyła się konferencja „Zdrowie w słoiku – przetwarzaj z CPPO”, zorganizowana z aktywnym wsparciem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Klastra Polska Natura z największego sadu Europy.

Konferencja, którą swoją obecnością zaszczyciła Pani Minister Anna Gembicka – Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych MRiRW, skierowana była do przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, którzy licznie przybyli na spotkanie. W konferencji uczestniczyła delegacja gminy Błędów – Danuta Szelągowska KGW Błędów, Aneta Knysak KGW Dąbrówka Stara, Hanna Rybak KGW Machnatka Parcela, Bożena Górecka KGW Wilhelmów , Krystyna Łukasiewicz KGW Wilków , Jacek Adamski Sekretarz Gminy. Klaster Polska Natura reprezentowali – Prezes Sławomir Rzeżnicki wraz z Ks. Dr Kazimierzem Kurkiem, który był inicjatorem tego wydarzenia.

Konferencję rozpoczęła prof. dr hab. Dorota Konopacka, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB. Następnie swoje referaty wygłosili: dr Krzysztof Rutkowski, Kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw IO-PIB („Przetwórstwo owoców i warzyw – na co zwrócić uwagę, aby przetwory były bezpieczne i zachowywały wartość prozdrowotną”), inż. Sebastian Siarkowski, Kierownik Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych IO-PIB („Jakie przetwory można wytwarzać korzystając z infrastruktury B+R Centrum”) oraz prof. dr hab. Artur Bartkowiak, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie („Jak można skutecznie, atrakcyjnie i zgodnie z wymogami Gospodarki w Obiegu Zamkniętym pakować owoce, warzywa i ich przetwory”).

Przybyli goście po zwiedzeniu nowoczesnego obiektu i zapoznaniu z procesami produkcyjnymi opartymi o nowoczesne techniki przetwórcze, mogli także spróbować produktów wytworzonych w CPPO.

UNIA EUROPEJSKA W BŁĘDOWIE

W dniu 9.września gminę Błędów i Klaster Polska Natura odwiedziło Biuro Komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa – niemal w pełnym składzie . Wizyta odbyła się z inicjatywy Komisarza Wojciechowskiego, który postanowił zapoznać pracowników swojego biura w Brukseli z realiami polskiego rolnictwa.

Uczestnicy spotkania reprezentowali państwa gdzie rolnictwo stanowi już ważny element gospodarczy jak Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Austria czy Portugalia i Irlandia ale także gościliśmy przedstawicieli z Europy Środkowej jak Czechy, Rumunia i Bułgaria oraz krajów nowo przyjętych jak Chorwacja.

Spotkanie odbyło się w Centrum Logistycznym Spółdzielni Ogrodniczej na Zofiówce. Przywitał gości i zaprezentował miejsce odwiedzin Sekretarz Gminy Błędów Jacek Adamski, który podkreślił monokulturowy charakter naszego regionu mówiąc o ‘największym sadzie Europy’ jako wielopokoleniowym dorobku miejscowych sadowników oraz o obecnych trudnościach na rynku pracy oraz ze zbytem owoców. Następnie Andrzej Stępniewski Przewodniczący Rady Klastra przedstawił historie i dorobek Klastra jako innowacyjnej propozycji dla polskiego rolnictwa. Po prezentacjach, goście zadawali pytana oraz wyrażali duże zainteresowanie działaniami Klastra i władz Gminy Błędów. Z dużym zainteresowaniem przyjęto informacje – prof. Doroty Konopackiej dyrektora Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i Marcina Spiralskiego z Instytutu Lotnictwa Sieć Łukasiewicz z Warszawy o wspólnych badaniach i projektach prowadzonych na terenie gminy przez partnerów Klastra.

Spotkanie na Zofiówce zakończyło się bardzo ciekawą propozycją zgłoszoną przez zastępcę dyrektora gabinetu , aby rozważyć wspólne zorganizowanie w Błędowie swoistego laboratorium rolnictwa precyzyjnego ‘mini europejskiego zielonego ładu’ opartego o Klaster Polska Natura. W czasie dyskusji na ten temat Andrzej Stępniewski wyraził pogląd, że może to być bardzo dobra propozycja, jednak pod warunkiem pełnego partnerstwa z obu stron, którego obecnie nie ma.

Po obejrzeniu działającego Centrum Logistycznego Spółdzielni Ogrodniczej po którym oprowadzał Piotr Szybiński Prezes SO Grójec, goście odwiedzili gospodarstwa sadowników, wypytując głównie o technologie ‘zero pozostałości’ i o rentowność w rolnictwie polskim. Przewodnikami po Krainie Sadów i Ogrodów byli Panowie Sławomir Rzeźnicki i Krzysztof Kołacz – członkowie zarządu koordynatora Klastra Polska Natura.

UNIA EUROPEJSKA W BŁĘDOWIE 3
UNIA EUROPEJSKA W BŁĘDOWIE 2
UNIA EUROPEJSKA W BŁĘDOWIE 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
UNIA EUROPEJSKA W BŁĘDOWIE 3
UNIA EUROPEJSKA W BŁĘDOWIE 2
UNIA EUROPEJSKA W BŁĘDOWIE 1
previous arrow
next arrow

ŚWIĘTO KWIATÓW, OWOCÓW I WARZYW

W dniach 10 i 11.września odbyło się w Skierniewicach doroczne ”Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw”. Organizatorem święta jest miasto Skierniewice i miejscowy Instytut Ogrodnictwa a biorą w nim udział liczne firmy zajmujące się głównie produkcją owoców i ich przetworów, leków ziołowych oraz regionalnych i tradycyjnych wyrobów wiejskich. Na stoiskach sprzedawane były sadzonki kwiatów i drzew owocowych oraz ozdobnych. Nasiona warzyw polskich i zagranicznych reklamowane były hasłem „ Z naszych nasion wyrośnie zdrowie”. W tegorocznym święcie uczestniczyła nasza gmina reprezentując województwo mazowieckie. W ramach prezentacji Stowarzyszenie Sadów i Ogrodów zorganizowało stoisko pod patronatem i wsparciem finansowym marszałka i samorządu wojewódzkiego promując owoce marki z Mazowsza. Na stoisku promowano technologię produkcji sadowniczej – zero pozostałości pestycydów-oraz jabłka pod hasłem „Owoce marki AMELA to zdrowie”. Stoisko cieszyło się zainteresowaniem licznie odwiedzających gości. Ponad to hostessy rozdawały jabłka i ulotki zachęcające do większych zakupów. Organizacją stoiska zajmowali się Państwo Jolanta i Zbigniew Beliniak z Oleśnika.

Ze sceny hali głównej święta – sekretarz Jacek Adamski wraz z Sławomirem Rzeżnickiem promowali Gminę Błędów – Krainę Sadów i Ogrodów, Klaster Polska Natura oraz owoce marki AMELA.

Należy również zaznaczyć, że Urząd Samorządu Mazowieckiego pomógł Klastrowi pokrywając część wydatków. Impreza udana i warto już myśleć o roku przyszłym.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
previous arrow
next arrow

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

W dniach 9 i 10 maja 2022r. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w  Auli Kryształowej  oraz on-line, odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Wyzwania dla Sektora Agrobiznesu i Obszarów Wiejskich”. Organizatorem Konferencji był Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w ramach  ogólnoeuropejskiej dyskusji dotyczącej wkładu nauk ekonomicznych w rozwój agrobiznesu i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej.  Patronami honorowymi wydarzenia byli: Wiceprezes Rady Ministrów Henryk Kowalczyk i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz  ambasadorzy państw Unii Europejskiej. Konferencja była prowadzona na sesjach plenarnych i panelach tematycznych w języku polskim i angielskim. Po otwarciu Konferencji przez Rektora SGGW na pierwszej sesji plenarnej bardzo ciekawe wystąpienia mieli naukowcy i politycy z: Komisji Europejskiej, Irlandii, Niemiec, Francji, Holandii i Polski, którzy odnosząc się do projektu Europejskiego Zielonego Ładu,  mówili najczęściej o znaczeniu tego projektu w planowanym rozwoju  rolnictwa europejskiego. Ponadto mówiono o samowystarczalności energetycznej rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wpływu bieżącej sytuacji politycznej na międzynarodowy rynek rolny. Bardzo ciekawym tematem podnoszonym w czasie dyskusji była perspektywa rozwoju w Europie  Rolnictwa Zrównoważonego . W dyskusji na ten temat wypowiedział się mgr Andrzej Stępniewski Przewodniczący Klastra  Polska Natura przedstawiając osiągnięcia sadowników z gminy Błędów w produkcji owoców bez pozostałości środków ochrony roślin, przy wykorzystaniu własnej technologii i organizacji produkcji w formie klastrowej. Wystąpienie zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem o czym świadczą otrzymane pytania z kraju i zagranicy oraz przyznany przez organizatorów CERTYFIKAT.

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI AMBASADY REPUBLIKI AUSTRII W BŁĘDOWIE

W dniu 27 maja br. na zaproszenie Wójta Gminy Błędów Pana Mirosława Jakubczaka, Pana Jacka Adamskiego Sekretarza Gminy Błędów oraz Pana Sławomira Rzeźnickiego Prezesa Klastra „Polska Natura” odbyła się wizyta Radcy Handlowego Ambasady Republiki Austrii w Polsce Pana Konstantina Bekos.

Do siedziby Gminy gość przybył z punktualnością godną Królów. Został przywitany przez Gospodarzy Gminy, Prezesa Klastra, producenta Zbigniewa Beliniaka oraz Pana Andrzeja Stępniewskiego Przewodniczący Rady Klastra. To przykład współdziałania Samorządu z producentami rolnymi w tym przypadku sadownikami, którzy stanowią główny trzon Ziemi Błędowskiej.

Po wprowadzeniu wygłoszonym przez Sekretarza Gminy Pana Jacka Adamskiego, który przedstawił historię Gminy Błędów, opisał historię tworzenia i powstawania sadownictwa na tych terenach , przechowalnictwa jak również uwarunkowania produkcji owoców i warzyw rozwiniętych do wysokiego poziomu technologicznego, zachowującego równowagę w przyrodzie i wspólną symbiozę w uprawach. Bo taki był cel wizyty i spotkania – zaoferowanie i przedstawienie zaproszonemu gościowi zdrowej, poszukiwanej na austriackim rynku żywności, w tym przypadku pozbawionej szkodliwych dla człowieka pestycydów. Podziękowania skierował do przyjmujących gości Pan Konstantin Bekos. Wizyta i spotkanie miało służyć wspólnemu poznaniu się, wymianie poglądów, dążenie również do wymiary ekonomicznej – czyli korzyści płynących ze wspólnej wymiany gospodarczej oraz intelektualnej.

Po oficjalnym przywitaniu w Urzędzie Gminy rozpoczęła się część robocza zapoznanie się z aktualną ofertą Sadowników i Producentów rolnych Gminy Błędów. Gość mógł obejrzeć sortowanie jabłek, bazę logistyczną na terenie której przygotowywana jest wysyłka owoców i warzyw do wielu sieci handlowych na terenie Polski. Głównym tematem była jednak żywność ekologiczna i brak w niej pestycydów tak powszechnie obecnych i spożywanych przez konsumentów w produktach, które trafiają na ich stoły. Gość wyraźnie był zainteresowany tym tematem, gospodarze terenu przedstawili różne możliwości dotyczące zdrowej żywności , wymiany technologicznej.

W rozmowach i prezentacjach uczestniczyli także Piotr Szybiński Prezes Spółdzielni Ogrodniczej oraz Antoni Belina-Brzozowski. Wizyta przebiegła w przyjacielskiej atmosferze rokującej dalszą współpracę.

285903273_1016963349010424_4557694500393904067_n
285865241_1016963359010423_8818779142857521469_n
285958720_1016963339010425_2055222953191995721_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
285903273_1016963349010424_4557694500393904067_n
285865241_1016963359010423_8818779142857521469_n
285958720_1016963339010425_2055222953191995721_n
previous arrow
next arrow

 

Źródło: Paulina Omen Klepacz, „Sprawdzają, co kryje gleba”, Jabłonka, https://www.jablonka.info/wiadomosci/bledow/1645-sprawdzaja-co-kryje-gleba.html (dostęp: 01.03.2022).

JABŁKA MARKI „AMELA ” Z CERTYFIKATEM

W dniu 25 marca 2022 roku w  Spółdzielni Ogrodniczej w Zofiówce odbyło się spotkanie związane z certyfikacją systemu produkcji owoców w technologii „zero pozostałości”.

Tematem spotkania była trudna sytuacja w sadownictwie. Sekretarz Gminy Jacek Adamski wprowadzając do spotkania zwrócił uwagę na rolę sadownictwa w Gminie Błędów. Europejskie trendy sprzedaży przedstawił poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, zwracając uwagę na wzrost produkcji bez pozostałości pestycydów. Ten trend poparł także Poseł Jarosław Sachajko. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gębicka  wysłuchała z zaciekawieniem wszystkich wystąpień  proponując kolejne spotkanie w Ministerstwie. Dyskusja była wspierana przez przedstawicieli Instytutów Badawczych: Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach: prof. Dorotę Konopacką- dyrektor IO, dr Joannę Szymczak, dr Artura Miszczaka -kierownika Zakładu Badania Żywności.

Przedstawiciele Instytutu Lotnictwa: Marcin Spiralski-kierownik projektu Instytut Lotnictwa-Sieć Badawcza Łukasiewicz, Szczepan Baworski-dyrektor Departamentu Sprzedaży i Komercjalizacji  omówili projekt badania gleb metodą teledetekcji prowadzony na terenie gminy z wykorzystaniem środków Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sprawy techniczne certyfikacji przedstawiła Joanna Skrzypczak -koordynator Polskiego Centrum Akredytacji, zaś aspekty technologiczne produkcji „zero pozostałości” omówił przedstawiciel sadowniczy UPL Polska – Tomasz Sikora. Wójt Mirosław Jakubczak wyraził satysfakcję i podkreślił, że Gmina Błędów jest miejscem dyskusji z udziałem tak istotnych przedstawicieli Ministerstwa, Jednostek Badawczych i Parlamentarzystów.

Organizatorem spotkania był Klaster Polska Natura reprezentowany przez Andrzeja Stępniewskiego – Przewodniczącego Rady Klastra oraz przedstawicieli: koordynatora Klastra Sławomira Rzeźnickiego – Prezesa Zarządu i Hannę Sobczyńską – członka Zarządu Stowarzyszenia Kraina Sadów i Ogrodów.

IMG_1161
IMG_1162
IMG_1163
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
IMG_1161
IMG_1162
IMG_1163
previous arrow
next arrow

Nawiązanie współpracy z firmą Bio-Lider

Miło nam poinformować, iż w związku z rozszerzaniem działań zmierzających do opracowywania sposobu produkcji owoców i warzyw przy ograniczeniu pozostałości środków ochrony roślin nawiązaliśmy współpracę z firma Bio-Lider, która testuje swoje produkty w naszych sadach.

Bio-Lider to firma biotechnologiczna, która zajmuje się badaniami i sprzedażą produktów biologicznych w szczególności bazujących na wykorzystaniu potencjału pożytecznych bakterii. W portfolio spółki znajdują się bezpieczne dla ludzi i środowiska naturalnego biopreparaty przeznaczone dla roślin, zbiorników wodnych, zwierząt i gleby. Dzięki ich zastosowaniu zwiększa się zdrowotność roślin, poprawia się równowaga mikrobiologiczną gleby jak również aktywizacji ulega proces jej mineralizacji i humifikacji.

W swojej działalności Bio-Lider wykorzystuje doświadczenie firmy Bio-Gen jednego z najbardziej zaawansowanych laboratoriów z bioreaktorami w Polsce specjalizującego się w produkcji pożytecznych bakterii i posiadającego unikalną linię technologiczną umożliwiającą stworzenie preparatów o bardzo wysokiej koncentracji. Obie firmy zdecydowały się na współpracę i stworzenie wspólnej marki „Bio-Lider naturalnie z Bio-Gen. Wśród współudziałowców firmy znajduje się Pan Robert Lewandowski – kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Preparaty firmy Bio-Lider są wdrażane przez producentów będących członkami Klastra w celu wypracowania nowych rozwiązań w zakresie ograniczania pozostałości. Wierzymy, że stosowanie wysoce skoncentrowanych preparatów bakteryjnych z oferty Bio-Lider może wpłynąć na zwiększone tempo metabolizmu środków ochrony roślin, o czym będziemy mogli przekonać się już na koniec tego sezonu.

 Zapraszamy do odwiedzenia strony www.bio-lider.pl

Najserdeczniejsze życzenia:
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym nowym roku 2020
Składa
Zarząd Koordynatora Klastra „Polska Natura”