Ważne spotkania związane z przyszłością Klastra

18 września 2019r. Przewodniczący Rady Klastra Andrzej Stępniewski oraz Członek Zarządu Koordynatora Klastra Krzysztof Kołacz obyli dwa bardzo ważne spotkania związane z dążeniem Klastra „Polska Natura” do osiągnięcia statusu Krajowego Klastra Kluczowego w obszarze sadownictwa. Pierwsze spotkanie było z Panem Mariuszem Stachnikiem Prezesem Zarządu Mazowieckiego Klastra ICT, który odniósł się do przedstawionych planów rozwoju naszego Klastra, proponując daleko idącą współpracę. Następne spotkanie odbędzie się niebawem w Błędowie. Drugie spotkanie odbyło się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dr Piotrem Kryjom Kierownikiem Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w sprawie przygotowania Klastra „Polska Natura” do udziału w konkursie na Krajowy Klaster Kluczowy. PARP w tym działaniu będzie mógł pomóc sprawdzając czy zachowane są wymagane standardy w prowadzeniu Klastra.

Spotkanie z Władzami Gminy Błędów

21 sierpnia 2019r odbyło się spotkanie Wójta i Sekretarza Gminy Błędów Panów Mirosława Jakubczaka i Jacka Adamskiego z Andrzejem Stępniewskim Przewodniczącym Rady Klastra „Polska Natura” w sprawie realizacji uchwały Rady Gminy Błędów dotyczącej współpracy samorządu z Klastrem. Omawiano zadania obu stron przy realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Gminy w najbliższych latach.

Udział w programie EIT FOOD

Koordynator Klastra złożył aplikację do udziału w programie EIT FOOD. Ideą przedsięwzięcia jest wsparcie w testowaniu rozwiązań, które sprawią, że rolnictwo stanie się bardziej efektywne, zrównoważone i neutralne dla środowiska naturalnego.

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Klastra i Prezesa Koordynatora Klastra w programie telewizyjnym „Tydzień”

18 sierpnia 2019 roku Prezes Stowarzyszenia „Kraina Sadów i Ogrodów”- Koordynator Klastra „Polska Natura” oraz Przewodniczący Rady Klastra gościli w programie telewizyjnym „Tydzień”, odpowiadając na pytania dotyczące produkcji i dystrybucji owoców marki „amela”.

http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/tydzien/wideo/18082019-0800/43699011

Informacja ze spotkania przedstawicieli Klastra „Polska Natura” z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w dniu 3.07.2019r.

Celem spotkania było przekazanie kierownictwu Resortu Rolnictwa sprawozdania z realizacji projektu jakim jest Klaster „Polska Natura”. Jest to już drugie w tym roku spotkanie z Ministrem Ardanowskim i jego dyrektorami departamentów zainteresowanych tą sprawą. Spotkanie przyniosło parę ważnych decyzji skierowanych do obecnych na spotkaniu dyrektorów departamentów dotyczących naszej obecnej działalności. Minister przekazał następujące zadania:

1/ należy nagłośnić to co się robi w Klastrze „Polska Natura” przy produkcji jabłek z ‘zero pozostałością’ wykorzystując telewizję, radio i prasę,

2/ przybliżyć naukę do sadowników z Klastra i pomóc im w produkcji owoców i warzyw o cechach ‘zero pozostałości’,

3/ warto lepiej poznać systemowe rozwiązania Klastra „Polska Natura”,

4/ trzeba zainspirować dyskusję  o modelu sadownictwa /rolnictwa/ proponowanym przez twórców Klastra.

Ze strony Klastra w spotkaniu wzięli udział : Przewodniczący Rady Klastra Andrzej Stępniewski, Prezes Koordynatora Klastra Sławomir Rzeżnicki, Wiceprezes Koordynatora Krzysztof Kołacz oraz Wójt Gminy Błędów Mirosław Jakubczak. Następne spotkanie planowane jest we wrześniu 2019roku.

Program Interreg Europa

31 maja 2019 r. w Warszawie w Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie firm i instytucji biorących udział w programie Unii Europejskiej Interreg Europa o nazwie „Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego”. W programie bierze udział pięć regionów europejskich z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy i Mazowsze z Polski. Program jest już realizowany od dwóch lat na zasadzie wzajemnych wizyt studialnych. Właśnie czeka nas w październiku  wizyta w Polsce. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego organizator tej wizyty w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zaproponował Klastrowi „Polska Natura” zorganizowanie pokazu osiągnięć sadowników z Błędowa. Klaster był reprezentowany przez Członka Zarządu Koordynatora Klastra Krzysztofa Kołacza i Andrzeja Stępniewskiego Przewodniczącego Rady Klastra.

III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej

Kongres Gospodarczy Europy Wschodniej to wydarzenie towarzyszące targom China Homelife Poland, stwarzające warunki do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną  i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę przedsiębiorców. Gośćmi wydarzenia byli między innymi przedstawiciele ponad 50 izb gospodarczych z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier, a także przedsiębiorcy z Chin. Kongres to miejsce do  nawiązania stałej współpracy samorządu gospodarczego z sąsiadami z zagranicy.

W czasie trwania Kongresu wręczone zostały statuetki Europejski Laur Przedsiębiorczości. Statuetka trafiła również w ręce Prezesa Koordynatora Klastra – Sławomira Rzeźnickiego.