Targi China Homelife Poland 2019

W dniach 29 – 31 maja 2019 r. odbywają się targi w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Są to największe targi chińskich producentów w Europie. Wśród licznie zebranych wystawców, swoje stoisko ma również Klaster na którym można dowiedzieć się więcej o jabłkach marki „amela”. Stoisko zorganizowane zostało w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o marce „amela”. Miejsce naszej wystawy to stoisko Samorządu Województwa Mazowieckiego, Hala C.

PARP o wsparciu klastrów w Polsce

27 maja 2019 r. w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i koordynatorów klastrów z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Klaster „Polska Natura” reprezentowali: Krzysztof Kołacz Członek Zarządu Koordynatora Klastra i Andrzej Stępniewski Przewodniczący Rady Klastra. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z zadaniami koordynatora w klastrach ubiegających się o status Krajowego Klastra Kluczowego. Spotkanie prowadzili kierownicy z Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP. Tematem pierwszym było omówienie „Rola planowania strategicznego – kierunki wsparcia klastrów w Polsce”. Drugim tematem była informacja o działaniach podejmowanych przez PARP na rzecz klastrów w zakresie spełnienia kryteriów standardów zarządzania potrzebnych przy ubieganiu się o statut Krajowego Klastra Kluczowego. W trzecim punkcie programu spotkania była informacja o realizacji zadań publicznych finansowanych w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na koniec w czasie ożywionej dyskusji wymieniono wiele uwag i przedstawiono wnioski skierowanych do władz kraju dotyczących inicjatyw klastrowych.

Przedstawiciele Copa Cogeca w Błędowie

W dniu 21 maja 2019 r. w Spółdzielni Ogrodniczej gościliśmy przedstawicieli z Copa Cogeca, którym zostały
przedstawione działania Klastra „Polska Natura”.

Copa Cogeca to europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze. Organizacja ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE.

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem w Błędowie

Wójt Gminy Błędów oraz przedstawiciele Klastra w dniu 8 maja 2019 r. w Spółdzielni Ogrodniczej w miejscowości Zofiówka (partner Klastra) mieli zaszczyt gościć Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Posła RP Mirosława Maliszewskiego, Z-ce dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kazimierza Porębskiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcina Wajdę, Prezesa Zarządu Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Wiesława Kołodziejskiego, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Leszka Przybytniaka, Starostę Powiatu Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Grójeckiego Janusza Karbowiak, Przewodniczącego Rady Gminy Błędów Piotra Jakubczyka.

Spotkanie przybliżyło zaproszonym działania Klastra, który powstał w zagłębiu Krainy Sadów i Ogrodów. Głównym a zarazem priorytetowym działaniem Klastra w chwili obecnej jest produkcja jabłek w programie „zero pozostałości”.
Prezes Koordynatora Sławomir Rzeźnicki przybliżył zgromadzonym proces produkcji jabłek marki amela oraz wysokie walory jakościowe tych jabłek.

Zaproszeni goście po zakończonej dyskusji przeszli na halę produkcyjną, gdzie mieli możliwość zobaczyć w jaki sposób odbywa się sortowanie jabłek na nowoczesnej linii sortowniczej oraz w jaki sposób przechowywane są jabłka w komorach chłodniczych w technologii ULO.

Wszyscy zebrani poparli inicjatywę Klastra, a przede wszystkim działania związane z produkcją jabłek marki amela. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zadeklarował pomoc.

 

 

 

 

 

Z wizytą u Marszałka Województwa Mazowieckiego

Promując jabłka markowe „amela” oraz zapraszając do współpracy Samorząd Województwa Mazowieckiego w dniu 11 marca 2019 r. delegacja Klastra „Polska Natura” spotkała się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Delegacja w składzie Mirosław Jakubczak – Wójt Gminy Błędów, Krzysztof Kołacz – Wiceprezes Koordynatora Klastra i Andrzej Stępniewski – Przewodniczący Rady Klastra zaprezentowała technologię produkcji jabłek „zero pozostałości”, organizację Klastra „Polska Natura” oraz działania marketingowe podejmowane przez Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów” – Koordynatora Klastra, przy sprzedaży w kraju i zagranicą jabłek marki „amela”. Wójt Gminy Błędów zapoznał Marszałka z problemami sadowników naszego regionu. W spotkaniu brał udział także Wiesław Kołodziejski doradca Zarządu Województwa Mazowieckiego, który został zobowiązany przez Marszałka do pilotowania omawianej współpracy. Następne spotkanie odbędzie się z Komisją Rolną Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie z przedstawicielem KOWR

Zarząd Koordynatora Klastra realizując zalecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego przekazanego w czasie bezpośredniej rozmowy w dniu 10 stycznia 2019 r. zaprosił na Zofiówkę Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pawła Kocona. Spotkanie odbyło się 7 marca 2019 r.,  trwało wiele godzin i było bardzo owocne. Rozmawiano głównie o możliwej pomocy KOWR przy działaniach Koordynatora Klastra związanych z promocją marki „amela” w kraju. Ustalono szereg zadań które powinny być zrealizowane przez Klaster oraz przyjęto zapewnienie Dyrektora o gotowości KOWR do współpracy. Najbliższe spotkanie odbędzie się w ciągu miesiąca w sprawie możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji do promocji owoców markowych „amela”.

Spotkanie z przedstawicielami PAIH

W dniu 26 lutego 2019r. odbyło się spotkanie władz Klastra z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – (PAIH) agencja rządowa do której należą zadania z zakresu promocji polskiej gospodarki – w trakcie którego omówione zostały możliwości współpracy w zakresie marki „amela” ze strony agencji.

 

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Delegacja Klastra w składzie:  Prezes Koordynatora Sławomir Rzeźnicki, Przewodniczący Rady Andrzej Stępniewski i Dyrektor Biura Piotr Zieliński została przyjęta w dniu 10 stycznia 2019 r. przez Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stronę ministerstwa reprezentowało jeszcze dwóch dyrektorów departamentu J. Dąbrowski i W. Guba  oraz doradcy ministra  A. Kraina i K. Krajewski.
Po prezentacji organizacji Klastra i opisu technologii produkcji jabłek marki „amela” oraz oceny sytuacji na rynku jabłek w tym roku, Minister bardzo zainteresował się Klastrem. Zadał wiele pytań dotyczących głównie technologii produkcji jabłek marki „amela”. Ważnym dla delegacji Klastra było stwierdzenie Ministra, że na polskim rynku jabłek objawił się nowy rodzaj tych owoców, który nie jest konwencją ani EKO czyli jabłka marki „amela”.
Dalej ekipa ministerialna dyskutując o tym problemie zastanawiała się co dalej z nim zrobić. W zasadzie jedynym ustaleniem było zobowiązanie Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych Jerzego Dąbrowskiego do zorganizowania dla Klastra potrzebnej pomocy. Spotkanie zakończyło się degustacją jabłek „amela”.

Po spotkaniu w ministerstwie delegacja Klastra spotkała się w Gospodarczej Izbie Polsko-Białoruskiej w sprawie ściślejszej współpracy. Wynikiem spotkania było określenie obszarów wymiany gospodarczej i zaplanowanie wizyt przedsiębiorców z obu stron.