II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”

W dniach 26-27 listopada 2019 roku w Łodzi odbyło się II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie. Projekt zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
W forum wzięli udział zarejestrowani w bazie Partnerzy SIR, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy, organizacje pozarządowe.
W forum uczestniczyli przedstawiciele Klastra w osobach: Andrzej Stępniewski, Piotr Szybiński oraz Weronika Jabłońska.
Forum zostało zorganizowane w celu stworzenia uczestnikom możliwości do wymiany doświadczeń, poszukiwania partnerów do innowacyjnych projektów biznesowych oraz prezentowania własnych rozwiązań i wiedzy.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *