Informacja

Informujemy, że decyzją nr WA.XIV NS-REJ.KRS/54653/17/755 Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 04 stycznia 2018r. została zmieniona nazwa koordynatora Klastra „Polska Natura” w rejestrze KRS o numerze 0000655315 ze Stowarzyszenia Klaster BLEDOW na Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów”.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *