Klaster „Polska Natura” w Sejmie

Klaster „Polska Natura” wraz z Konfederacją na Rzecz Reform Ustrojowych – KOREUS przygotowali wspólnie z posłem Jarosławem Sachajko /KUKIZ’15/ – Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konferencję na temat: „Związki gospodarcze o strukturze sieciowej i integracji produktowej działające na bazie wielostronnych umów wspólnie kontrolowanych -klastry”.

W konferencji brali udział posłowie z różnych klubów, a głównie z KUKIZ’15, naukowcy, przedstawiciele rządu, liczni przedsiębiorcy działających w polskich klastrach oraz przedstawiciele władz Klastra „Polska Natura” i liczne grono sadowników z gminy Błędów.

Konferencje prowadził poseł Jarosław Sachajko.

W pierwszej części Konferencji głos zabrali przedstawiciele Konfederacji KOREUS : Jan Sposób i Józef Kamycki oraz dr Marcin Halicki z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy przedstawili istotę funkcjonowania sieciowych struktur gospodarczych – czyli klastrów. Mówcy wyjaśniali -przedstawiając przykłady z zagranicy- zasady działania związków gospodarczych o strukturze produktowej, wskazując na konkurencyjność tych rozwiązań oraz pokazywali obszary w których klastry wyróżniają się na tle mniej wydajnych tradycyjnych zhierarchizowanych i rozproszonych struktur gospodarczych dominujących w Polsce. Podawali przykłady czołowych firm japońskich i koreańskich oraz coraz mocniejszych przedsiębiorstw chińskich przy których polski samotny przedsiębiorca czy rolnik jest skazany na przegraną.

Druga część Konferencji przeprowadzona była w formie dyskusji, w której jako pierwszy wypowiedział się Wojciech Dobrzyński z Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. Zdaniem Wojciecha Dobrzańskiego tworzenie struktur sieciowych w Polsce dotychczas było niemożliwe, przeszkodą były i są banki, którym zależy aby przedsiębiorstwa pożyczały od nich jak najwięcej pieniędzy na działalność gospodarczą. Drugim przeciwnikiem proponowanych rozwiązań są zagraniczne firmy globalne, które posiadają własne sieci międzynarodowe i nie potrzebna im jest konkurencja. Trzecim przeciwnikiem są Polscy politycy uznający liberalną doktrynę jako jedyną drogę rozwoju kraju. Kolejną przeszkodą przy wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych w Polsce jest biurokracja, najbardziej oportunistyczna klasa społeczna w Polsce.

Józef Kamycki zabrał głos krytyczny, zarzucając Rządowi stosowanie błędnej polityki gospodarczej, która wspiera rozrzuconych indywidualnych przedsiębiorców, którym rozdaje małe fundusze pomocowe i tym samym sankcjonuje rozdrobnienie słabej polskiej gospodarki przy wzmacnianiu firmy dużych i zagranicznych. Polityka musi się zmienić pomoc musi trafiać do związków gospodarczych realizujących politykę Państwa, a nie do rozbitego sektora małych przedsiębiorstw.

Andrzej Stępniewski występując w imieniu Klastra „Polska Natura” oraz przedsiębiorców, nawiązał do wystąpienia Pana Kamyckiego popierając jego wniosek skierowany do Rządu RP o zmianę zasad wspierania przedsiębiorczości. Wyraził pogląd, że pierwszym krokiem w tym kierunku powinno być przyjęcie przez Sejm propozycji przedsiębiorców zawartej Ustawie o izbach przemysłowo-handlowych, wprowadzającej w Polsce powszechny samorząd gospodarczy.

Marek Leśkiewicz – radny miasta Otwock przekonywał, że pierwszym krokiem w kierunku zmian to zrzeszanie się lokalnych przedsiębiorców. Gdy się stowarzyszą stają się partnerem do rozmów z lokalnymi oraz wojewódzkimi władzami.

Na zakończenie Poseł J. Sachajko podziękował uczestnikom i organizatorom Konferencji za dobrze przygotowane prezentacji tematu i ciekawą dyskusję. Zobowiązał się do przedstawienia Rządowi wniosków z Konferencji.
Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *