PARP o wsparciu klastrów w Polsce

27 maja 2019 r. w Lublinie odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa i koordynatorów klastrów z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Klaster „Polska Natura” reprezentowali: Krzysztof Kołacz Członek Zarządu Koordynatora Klastra i Andrzej Stępniewski Przewodniczący Rady Klastra. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z zadaniami koordynatora w klastrach ubiegających się o status Krajowego Klastra Kluczowego. Spotkanie prowadzili kierownicy z Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP. Tematem pierwszym było omówienie „Rola planowania strategicznego – kierunki wsparcia klastrów w Polsce”. Drugim tematem była informacja o działaniach podejmowanych przez PARP na rzecz klastrów w zakresie spełnienia kryteriów standardów zarządzania potrzebnych przy ubieganiu się o statut Krajowego Klastra Kluczowego. W trzecim punkcie programu spotkania była informacja o realizacji zadań publicznych finansowanych w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na koniec w czasie ożywionej dyskusji wymieniono wiele uwag i przedstawiono wnioski skierowanych do władz kraju dotyczących inicjatyw klastrowych.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *