Arysta LifeScience Polska

 

DZIAŁALNOŚĆ

 

W ofercie Arysta LifeScience Polska każdy producent rolny znajdzie interesujące go produkty przeznaczone do upraw rolniczych, sadowniczych oraz warzyw i roślin ozdobnych, jak i produkty biobójcze przeznaczone do higieny sanitarnej.

Połączenie trzech firm (Arysta LifeScience, Chemtura i Agriphar) stwarza wiele nowych możliwości i perspektyw dla klientów. Połączone siły umożliwiają szybsze wprowadzanie na rynek nowoczesnych produktów, lepsze dostosowanie oferty do potrzeb kontrahentów oraz zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej obsługi klienta.

Obok znanych marek korporacyjnych firma oferuje szereg produktów z innych firm agrochemicznych z całego świata. Specjalną grupę stanowią producenci japońscy jak: Nissan Chem., Sumitomo Chem., Asahi Chem.,dostarczający wysokiej jakości środki jak np. Asahi, Targa Super, Apacz, Sumi-Alpha, Zoom. Partnerami są również: kanadyjska firma Rotam, włoska firma Isagro i indyjska Indofil Chem.

Szeroka współpraca umożliwia łatwość dostosowania oferty do zmieniających się potrzeb rynku.

Liczny zespół firmy Arysta LifeScience Polska współpracuje ze swoimi klientami, służąc im swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie upraw roślin.

Celem firmy jest wyznaczanie nowych standardów w rolnictwie poprzez włączanie do tradycyjnych programów ochrony upraw rozwiązań z zakresu ochrony biologicznej i biostymulacji.

 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

 

produkcja i dystrybucja środków agrochemicznych, doradztwo rolnicze

 

ADRES

Arysta LifeScience Polska

ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

 

KONTAKT

Tel.: (22) 866 41 80

Fax: (22) 866 41 90

E-mail: sekretariat@arysta.com

www.arysta.pl