Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

 

Firma Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. od samego początku swojego istnienia zdobyła uznanie jako firma wspierająca rozwój przedsiębiorczości i przyczyniająca się do integracji środowiska gospodarczego w Polsce. W działaniach na rzecz promocji polskiego biznesu firmę wspierają instytucje rządowe i samorządowe.

Wspólnie z organizacjami ogólnopolskimi, regionalnymi i branżowymi realizuje projekty, które służą rozwojowi i promocji polskiej gospodarki.

 

DZIAŁALNOŚĆ

Nasze projekty:

 • Narodowy Program Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki
 • Program Promocji Polskich Samorządów

Nasze programy:

 • Orły Polskiej Przedsiębiorczości
 • Orły Polskiego Samorządu
 • Orły Polskiego Budownictwa
 • Perły Medycyny

Nasze wydawnictwa:

 • Business Magazine
 • Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki
 • Almanach Polska Przedsiębiorczość

Nasze telewizje:

 • Mazovia TV
 • Lesznowola TV
 • Poland24 TV
 • Polska Telewizja Internetowa

 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

działalność wydawnicza, działalność poligraficzna, działalność radiowa i telewizyjna, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania, doradztwo w zakresie prowadzenia dziłalności gospodarczej i zarządzania

 

ADRES

EUROPA 2000 CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Popas 7, 02-196 Warszawa

 

KONTAKT

Tel./fax.: (22) 609 18 10

E-mail: sekretariat@europa2000.pl

www.europa2000.pl/