Urząd Gminy w Błędowie

 

Gmina Błędów leży w centralnej Polsce w południowo – zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie grójeckim.

Powierzchnia Gminy stanowi znaczny udział w ogólnej powierzchni całego powiatu grójeckiego i wynosi 13.523 ha. Udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej wynosi 12.040 ha, co stanowi 89%.

Gmina Błędów jest typowym rejonem sadowniczym, posiada największy procentowy udział w produkcji owoców w rejonie grójecko-wareckim, około 28%. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,30 ha. Liczba gospodarstw – 2 000.

Gmina jest określana mianem Największego Sadu Europy.

Na terenie Gminy Błędów znajduje się 17 grup producenckich specjalizujących się w obrocie międzykrajowym, międzynarodowym sprzedaży owoców wyprodukowanych przez tutejszych sadowników i nie tylko.

 

ADRES

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13; 05 – 620 Błędów

 

KONTAKT

Tel.: (48) 48 668 00 10

Fax.: (48) 48 668 06 55

E-mail: urzad@bledow.pl

www.bledow.pl