Kancelaria Brokerska Modus

 

DZIAŁALNOŚĆ

Kancelaria Brokerska Modus, to doświadczony i profesjonalny broker ubezpieczeniowy realizujący swoją usługę ubezpieczeniową z należytą starannością, z pełnym zakresem usługi obejmującej nieodpłatne świadczenie doradztwa ubezpieczeniowego, ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, negocjowanie najkorzystniejszych warunków ochrony ubezpieczeniowej, sprawowanie nadzoru nad procesem likwidacji szkód wraz z dochodzeniem roszczeń od Ubezpieczycieli.

Nasi Brokerzy Ubezpieczeniowi specjalizują się przede wszystkim w obsłudze branży ogrodniczo-rolniczej, medycznej, usług budowlanych, usług komunalnych itd. Od ponad 20 lat obsługujemy Grupy Producenckie, gospodarstwa rolnej, właścicieli sadów i plantacji, samorządy, banki spółdzielcze, firmy transportowe, parki narodowe, instytuty naukowo-badawcze, szkolnictwo i oświatę oraz różne podmioty gospodarcze produkcyjno-handlowo-usługowe na terenie całego kraju.

Nasze doświadczenie zawodowe i zaangażowanie w pracy jest gwarantem ,że dla każdego biznesu i dla każdego indywidualnego człowieka stworzymy dostosujemy najkorzystniejszy i najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania pomimo wystąpienia zdarzeń losowych.

 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

kompleksowe wsparcie w zakresie ubezpieczeń i usług finansowych

 

ADRES

Kancelaria Brokerska Modus

ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice

 

KONTAKT

Telefon: (+48 46) 834 92 45

www.modusbroker.pl/