Skład Rady Programowej Klastra „Polska Natura” został powołany w dniu 27 lutego 2017 roku na posiedzeniu Zarządu Koordynatora Klastra.

Zadaniem Rady jest pomoc organom Klastra w zarządzaniu całą organizacją.

Rada Programowa Klastra „Polska Natura”

  • prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Profesor SGGW, długoletni Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach;
  • prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz -Dyrektor Instytutut Rozwoju Gospodarczego SGH;
  • prof. dr hab. Juliusz Gardawski – Dyrektor instytutu filozofii, socjologii i socjologii ekonomicznej Wyższej Szkoły Handlowej;
  • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego;
  • prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Prorektor Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
  • dr Dariusz Grabowski – Przedsiębiorca, naukowiec, b. poseł i europoseł;
  • Mariusz Sawiński – Ekspert ds. innowacyjności i rozwoju;
  • Antoni Rutka – Ekspert ds. programów pomocowych;
  • Bartosz Dubiński – Prezes Mazowiecka Agencja Energetyczna, Ekspert ds. energetyki odnawialnej.