Spotkanie z Janiną Orzełowską oraz Radosławem Rybickim

9 lipca br. przedstawiciele Klastra „Polska Natura” w składzie: Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów, Krzysztof Kołacz – członek Zarządu Koordynatora Klastra i Andrzej Stępniewski – członek Rady Klastra spotkali się z Janiną Orzełowską – Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz Radosławem Rybickim – Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie miało charakter informacyjny w czasie którego strony przedstawiły swoje oczekiwania kierowane do partnerów. W swoich wystąpieniach przedstawiciele Klastra przedstawiali dotychczasowe osiągnięcia Klastra i plany na przyszłość proponując współpracę z samorządem Mazowsza. Pani Marszałek poinformowała o możliwościach urzędowej pomocy inicjatywom Klastra. Uzgodniono, że korzystne dla obu stron będą kolejne spotkania tematyczne.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *