Spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiej Izby Rolniczej

W dniu 13 kwietnia br. w siedzibie Mazowieckiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie przedstawicieli klastra z Zarządem Mazowieckiej Izby Rolniczej, ze strony Mazowieckiej Izby Rolniczej przewodniczył Prezes Wiktor Szumilewicz, brał udział Dyrektor Biura Sławomir Błażejczyk. Ze strony Klastra brali udział Sławomir Rzeźnicki, Jacek Adamski, Andrzej Stępniewski, Andrzej Kazimierczak.

Po przedstawieniu strategii i zadań bieżących klastra Prezes Wiktor Szumilewicz wyraził przekonanie co do możliwości dalszej współpracy, a przede wszystkim zadeklarował pomoc ze strony Mazowieckiej Izby Rolniczej wypromowania inicjatywy klastrowej. Zobowiązał się do zorganizowania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (być może z udziałem Ministra Krzysztofa Jurgiela) spotkania propagujące projekt „0 pozostałości”. Na zakończenie Prezes Sławomir Rzeźnicki zaprosił zarząd Mazowieckiej Izby Rolniczej na spotkanie, które chcemy zorganizować w Błędowie wraz z znaczącymi partnerami i Radą Programową.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *