Walne Zgromadzenia Partnerów Klastra

W dniu 17 grudnia 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra „Polska Natura” w czasie którego został przedstawiony plan działania Klastra na lata 2019-2020, który zakłada realizację następujących zadań: promocja marki amela, organizacja oraz szkolenia sadowników celem zachęcenia do przestąpienia programu „zero pozostałości” co w konsekwencji daje zwiększenie ilości wyprodukowanie markowych owoców, udział w targach oraz konferencjach również zagranicznych celem poszerzenia możliwości sprzedażowych na produkty markowe.

Andrzej Stępniewski w imieniu Rady Klastra dokonał pozytywnej oceny pracy koordynatora w minionych latach, wskazując na bardzo dużą aktywność Zarządu w działaniach rozwijających Klaster. Minione lata w Klastrze wypełnione były bardzo aktywną pracą, której efekty już widać. Dzięki odwadze i roztropności wszystkich zaangażowanych w sprawę rozpoczęliśmy marsz ku lepszej przyszłości naszego regionu – Krainy Sadów i Ogrodów – zaznaczył Andrzej Stępniewski.

Na posiedzeniu został poszerzony skład Rady Klastra o następujące osoby: Zbigniew Beliniak, Robert Fatkowski oraz Bronisław Wróblewski.

Prowadzony jest również intensywna promocja marki amela w krajach skandynawskich, afrykańskich i azjatyckich oraz w Polsce.

Zgromadzenie zakończył Andrzej Stępniewski mówiąc, że tylko wspólnym wysiłkiem można coś zrobić dobrego dla wspólnoty sadowników. Wszyscy zrzeszeni w Klastrze pracują na rzecz rozwoju zagłębia sadowniczego.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *