Założyciele Klastra z wizytą u Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

17 maja br. miała miejsce prezentacja Klastra „Polska Natura” Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu.    W trakcie prezentacji podkreślono, że głównym celem działalności w Krainie Sadów i Ogrodów jest dążenie do osiągnięcia racjonalności i innowacyjności produkcji sadowniczej, które umożliwiają dalszy rozwój społeczno – gospodarczy Największego Sadu Europy.

Ostatecznym beneficjentem realizowanego przedsięwzięcia będą sadownicy.

Sławomir Rzeźnicki – Prezes Koordynatora Klastra przedstawił genezę i rys historyczny, parterów oraz uwarunkowania i konsekwencje realizacji programu „ Czysty owoc – 0 pozostałości”.

Klaster jest otwarty na naszych parterów tak indywidualnych jak i instytucjonalnych, a realizowane w jego ramach programy mają na celu ostatecznego beneficjenta – sadownika.

Jacek Adamski – Sekretarz Gminy Błędów w swym wystąpieniu zwracał uwagę, że inicjatywa ma integrować całe środowisko, wykorzystując posiadane zasoby, służąc zrównoważonemu rozwoju lokalnego wszystkich podmiotów z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowej struktury własnościowej.

Marszałek Stanisław Karczewski odniósł się z aprobatą do przedstawionej inicjatywy, podkreślając, że doskonale wpisuje się w działania zgodne z założeniami rozwoju lokalnego, zapewniając o swym wsparciu w możliwie dostępnych formach.

Gratulując zawiązanej inicjatywy Marszałek Karczewski zauważył potrzebę współpracy z innymi branżami, a w szczególności z zagłębiem paprykowym.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania i charakterystyki marki „amela”, która określa owoce wyprodukowane w innowacyjnej technologii, opracowanej przez wybitne jednostki naukowe i doradcze.

W spotkaniu przebiegającym w życzliwej atmosferze – uczestniczył także Zbigniew Beliniak -współzałożyciel Klastra i wiodący sadownik z Gminy Błędów.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *