Klaster „Polska Natura” jest organizacją społeczno-gospodarczą działającą na rzecz rozwoju regionu południowego Mazowsza. Tworzą go partnerzy zjednoczeni wspólną misją i celem. Naszą misją jest działanie na rzecz społeczeństwa a celem jest  zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny oraz ochrona naturalnego środowiska regionu. Osiągamy to wspólnym  wysiłkiem mieszkańców, którymi są przede wszystkim sadownicy i ogrodnicy pracujący indywidualnie i w grupach producenckich, działaczy samorządowych, firm obsługujących rolników i miejscową ludność, współpracujących z nami instytucji naukowych i finansowych, organizacji społecznych oraz osób fizycznych wspierających nasz Klaster. Kierujemy się zasadę etycznego działanie i patriotyczną wizją Polski.

Razem możemy osiągnąć więcej!

Produkcja owoców i warzyw stanowi główne źródło utrzymania społeczności w regionie południowego Mazowsza. Niestety opłacalność tej produkcji w ostatnich latach istotnie się pogarsza. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele:

 • Trudniejszy handel z rynkami wschodnimi;
 • Nadprodukcja jabłek w Europie – do tej nadprodukcji przyczynia się przede wszystkim
  produkcja jabłek w Polsce, szczególnie jabłek przemysłowych;
 • Oferowanie owoców i warzyw jako produktów powszechnych i tanich, a nie wyjątkowych;
 • Niedostosowanie produkowanych odmian jabłek do potrzeb rynku;
 • Zbyt mało zdywersyfikowany poziom przetwórstwa owoców – brak wartości dodanej, która
  generuje dodatkowe marże;
 • Niewłaściwe stosowanie przez niektórych producentów środków ochrony roślin, które negatywnie
  wpływają na konsumencką percepcję jakości i zdrowotności oferowanych owoców;
 • Wyniszczająca konkurencja cenowa między grupami producenckim oraz indywidualnymi
  producentami owoców i warzyw wynikająca z dużego rozdrobnienia.

Część z powyższych przyczyn jest niezależna od nas, ale powinniśmy minimalizować te, na które mamy wpływ. Jesteśmy przekonani, że właściwe zarządzanie procesem produkcji i sprzedaży owoców i warzyw podniesie opłacalność.

Uważamy, że indywidualni producenci owoców i warzyw, grupy producenckie oraz firmy pracujące na rzecz sadownictwa powinny połączyć siły, aby skutecznie przeciwdziałać obniżaniu się opłacalności produkcji owoców. Aby podnieść konkurencyjność na nasze produkty musimy zacząć wspólnie inwestować w sady i ogrody, przetwórstwo, przechowalnictwo, marketing, energetykę, dystrybucję i inne dziedziny gospodarki w regionie w którym działa Klaster.  Cel ten osiągniemy przez skoordynowane działania sadowników, samorządu, przedsiębiorców i mieszkańców zainteresowanych koniecznymi zmianami w skali całego regionu.

Dlatego w marcu 2016 roku powstał Klaster „Polska Natura”.

Cele Klastra-które już realizujemy

 • Tworzenie platformy współpracy producentów owoców i warzyw oraz grup producenckich w celu utrzymania i zwiększenia marży na produkcji sadowniczej jabłek, owoców pestkowych i miękkich oraz ich przetworów;
 • Produkcja i sprzedaż owoców i warzyw wysokiej jakości przy ograniczaniu pozostałości ŚOR – ujednolicenie i optymalizacji technologii produkcji; powtarzalności produkcji i oferowanie dużych wolumenów;
 • Tworzenie grup sprzedażowych oraz zakupowych;
 • Utworzenie wspólnej marki owoców i warzyw z której będą korzystać sadownicy i Grupy Producenckie działające w ramach Klastra;
 • Nawiązanie współpracy z innymi wiodącymi producentami owoców i warzyw w Polsce i Europie oraz wymiany doświadczeń, jak również działań w celu zwiększania konsumpcji owoców; wzajemne wspierania się w przypadku niekorzystnych warunków wegetacji w niektórych regionach;
 • Pozyskiwanie funduszy na realizacje celów statutowych Klastra.