Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług

 

DZIAŁALNOŚĆ

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług (MZHPiU) jest organizacją pracodawców, zrzeszającą firmy z różnych branż. Aktywnie działa m.in. na rzecz: tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w Polsce, poprawy warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorców, kształtowania nowoczesnego środowiska pracy i optymalnych warunków działania pracodawców, promowania polskiej przedsiębiorczości oraz etyki w prowadzeniu biznesu.

ADRES

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług

ul. Popas 7, 02-196 Warszawa

KONTAKT

Telefon/fax: 22 609 20 69

E-mail: mzhpiu@mzhpiu.pl

www.mzhpiu.pl