Seminarium w Błędowie

Realizując uchwałę Rady Klastra i Zarządu Koordynator Klastra, w dniu 15 września 2017 roku dobyło się seminarium nt. „Gospodarka Polska i UE do roku 2030 – w tym sytuacja wysokotowarowego rolnictwa / sadownictwa”. Seminarium było kolejnym spotkaniem naukowców ze środowiskiem „obywateli przedsiębiorczych” pragnących zmieniać Polskę w formule zrównoważonego rozwoju. Tym razem uczestnicy spotkania, sadownicy i ogrodnicy z naszego regionu w większości Partnerzy Klastra, oczekiwali od wybitnych naukowców wskazań rozwojowych na przyszłość dla swoich gospodarstw.

Panelistami na seminarium byli:

  • prof. dr hab. Kazimierz Tomala – Prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa
    Wiejskiego;
  • Minister Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju;
  • prof. dr hab. Małgorzata Korbin – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach;
  • dr Dariusz Grabowski – Przedsiębiorca, naukowiec, były poseł i europoseł;
  • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – Polska Akademia Nauk.

Prawie wszyscy paneliści są członkami Rady Programowej Klastra. Moderatorem panelu był Andrzej Stępniewski. Wszystkie wystąpienia panelistów zostały utrwalone i będą wykorzystane do budowania strategii rozwoju Klastra „Polska Natura”.

Seminarium otworzył Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów, który powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił Gminę Błędów. Następnie głos zabrali Prezes Sławomir Rzeźnicki oraz Wiceprezes Robert Sikora z Zarządu Koordynatora Klastra, którzy omówili cele postawione przed Koordynatorem oraz przedstawili inicjatywy już realizowane, ważne dla Partnerów Klastera „Polska Natura”.

W wystąpieniach panelistów oraz gości w czasie dyskusji głównym tematem była ocena obecnej sytuacji w sadownictwie i troska o przyszłość wysokotowarowego polskiego rolnictwa.

W spotkaniu brało udział prawie 50 osób z tego większość stanowili Partnerzy Klastra oraz zainteresowani naszą inicjatywą prezesi grup producentów rolnych i samorządowcy z okolicznych gmin.

Po oficjalnej części spotkania przy wspólnym stole był czas na bezpośrednią dyskusję ministra i naukowców z sadownikami, ogrodnikami i samorządowcami o Polsce i o Świecie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz zapraszamy do współpracy.


Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *