Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 25 lipca br. na zaproszenie nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Jana Krzysztofa Ardanowskiego, delegacja Klastra „Polska Natura” brała udział w spotkaniu najważniejszych organizacji rolników w kraju. Spotkanie odbyło się w Centrum Dialogu Społecznego i miało na celu – jak powiedział Minister – zbliżenie stanowisk protestujących rolników z planami resortu. Na wstępie Minister zapowiedział cykliczność takich spotkań w przyszłości. Prosił stronę społeczną o współpracę z Rządem w rozwiązywaniu problemów rolników. Pokrótce przedstawił swoje plany zmian pracy resortu i z tym związane zmiany organizacyjne i personalne w Ministerstwie. Nasz Klaster w wystąpieniu plenarnym zaprezentował Krzysztof Kołacz, a Andrzej Stępniewski z Jackiem Adamskim zaprosili Ministra do Błędowa. Minister Jacek Sasin, który brał udział w spotkaniu, przyjął prośbę Andrzej Stępniewskiego dotyczącą spotkania Premiera Rządu z organizatorami Klastra. Wiele uwag i propozycji wypowiedzianych przez rolników zostało przyjętych do realizacji w Ministerstwie ale były też takie, które wywoływały żywą dyskusję i negację Ministra. Spotkanie było udane, a nowy Minister budzi nadzieję na dużo korzystnych zmian w rolnictwie.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *