Powołanie Koordynatora

W dniu 1 grudnia 2016r. na Walnym Zgromadzeniu Klastra został powołany nowy koordynator Klastra „Polska Natura” – Stowarzyszenie Klaster BLEDOW.

Wyjazd studyjny do Włoch

Założyciele Klastra „Polska Natura” w dniach 4-7 września 2016 roku odbyli wyjazd studyjny do Włoch, celem podróży było zapoznanie uczestników z włoską technologią uprawy jabłoni, organizacją sprzedaży owoców, promocją i reklamą tych owoców.

W celu zaprezentowania sposobów ekspozycji warzyw i owoców na półkach sklepowych uczestnicy spotkania udali się do centrum handlowego Orio al Serio.

Przedstawicielom z Polski zaprezentowano w szkółce Hafner przekrój produkowanych odmian i podkładek. Przybliżono technologię produkcji i przechowywania drzewek.

W trakcie wizyty w dwóch sadach produkcyjnych w dolinie Val Di Non zaprezentowano uprawiane odmiany oraz przedstawiono technologię produkcji jabłek.

Kolejnym punktem spotkania Polskich przedstawicieli była wizyta w konsorcjum Melinda, gdzie przedstawiono sposób organizacji sprzedaży, promocji, przechowywania i obrotu pozbiorczego jabłek.

W Instytucie Sadowniczym w Laimburgu omówiono zagadnienia związane z obrotem pozbiorczym jabłek.

Wnioski dla Polskich producentów::

  • Zwiększenie produkcji wybranych odmian z przeznaczeniem na rynek deserowy;
  • Doskonalenie technologii produkcji i przechowalnictwa jabłek w ramach Grup Producenckich;
  • Zacieśnienie współpracy między grupami producenckimi – stworzenie Konsorcjum, które będzie zajmowało się zakupem środków produkcji i handlem jabłkami;
  • Stworzenie marek produktów – synonimów dobrej jakości, braku pozostałości ŚOR i smaku.