Spotkanie z Ireneuszem Drozdowskim

19 lipca br. w Centrum Logistycznym Spółdzielni Ogrodniczej w Błędowie –  Zofiówka odbyło się spotkanie partnerów Klastra z panem Ireneuszem Drozdowskim  brokerem innowacyjności działającym w ramach sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pan Ireneusz Drozdowski pracując w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podzielił się z nami swoim doświadczeniem zdobytym w czasie pomocy uczestnikom pilotażowej edycji działania „Współpraca”. Odpowiedział na liczne pytania, wskazał kierunki uzasadniania tematów zgłoszonych do oceny, uznał że nasz program „0 pozostałości” jest na pewno innowacyjny.

Wizyta w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa

Zarząd Koordynatora i Rada Klastra „Polska Natura” przygotowując się do udziału w działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 spotkali się 17 lipca br. w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich  Ministerstwa Rolnictwa z naczelnik Agnieszką Leszczyńską oraz Pawłem Szabelakiem. W pierwszej części rozmowy dominował temat szkolenia dotyczącego działania „Współpraca”, które odbyło się w Grudziądzu w dniach 26 i 27 czerwca br. z udziałem partnerów Klastra. W drugiej części spotkania przedstawiciele Klastra wyjaśniali cele i dotychczasowy dorobek naszej organizacji, a przedstawiciele Ministerstwa przedstawiali oczekiwania resortu związane z uczestniczeniem jednostek innowacyjnych jakim jest Klaster. Ustalono, że na następnym spotkaniu będziemy omawiali elementy zadań z wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spotkanie z Janiną Orzełowską oraz Radosławem Rybickim

9 lipca br. przedstawiciele Klastra „Polska Natura” w składzie: Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów, Krzysztof Kołacz – członek Zarządu Koordynatora Klastra i Andrzej Stępniewski – członek Rady Klastra spotkali się z Janiną Orzełowską – Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz Radosławem Rybickim – Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie miało charakter informacyjny w czasie którego strony przedstawiły swoje oczekiwania kierowane do partnerów. W swoich wystąpieniach przedstawiciele Klastra przedstawiali dotychczasowe osiągnięcia Klastra i plany na przyszłość proponując współpracę z samorządem Mazowsza. Pani Marszałek poinformowała o możliwościach urzędowej pomocy inicjatywom Klastra. Uzgodniono, że korzystne dla obu stron będą kolejne spotkania tematyczne.

Wójt gminy Błędów zaprasza zainteresowane rodziny z całej Polski na zbiór wiśni

Trudną sytuację producentów wiśni oddaje w stu procentach inicjatywa ks. Kazimierza Kurka, którą zgodził się zrealizować wójt gminy Błędów, Pan Marek Mikołajewski. Do błędowskich sadów wiśniowych mogą przyjechać rodziny z całego kraju na zbiór wiśni.  Ze 100 kilogramów zebranych owoców rodzina będzie mogła zabrać ze sobą 50 kilogramów.

Zdaniem wójta, Pana Mikołajewskiego owoce nie powinny się marnować. Dlatego zdecydował się na podjęcie tej inicjatywy.

Rodziny chętne, aby wziąć udział w akcji- zarówno do zbioru jak i z terenu Gminy chcące zgłosić swe gospodarstwa  do takiej formy zbioru – Pan Mikołajewski prosi o kontakt pod numerem: 48 668 00 10.

Z wizytą na Białorusi

Przedstawiciele Klastra „Polska Natura” w składzie Sławomir Rzeźnicki, Piotr Szybiński jak również władzy lokalnej reprezentowanej przez Jacka Adamskiego – Sekretarza Gminy Błędów, uczestniczyli w rozmowach partnerskich na Białorusi w mieście Valozhyn.

 

Spotkanie Klastra „Polska Natura”

29 maja br. na terenie Krainy Sadów i Ogrodów odbyło się spotkanie sadowników, Partnerów Klastra „Polska Natura” z przedstawicielami instytucji związanymi z sadownictwem i ogrodnictwem oraz firm obsługujących sektor sadownictwa. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Rady Programowej Klastra.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Koordynatora Klastra w siedzibie Spółdzielni Ogrodniczej w Błędowie. Spółdzielnia jako Grupa producentów rolnych jest Partnerem Klastra.

Spotkanie stanowiło platformę przekazania informacji o produkcji owoców bez pozostałości środków ochrony roślin, którą realizuje Klaster wprowadzając innowacyjną technologię prowadzenia sadów. Istotnym elementem spotkania były deklaracje współpracy obecnych instytucji i firm z Klastrem. Szczególnie ważne w tym zakresie są deklaracje Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Krajowej Izby Rolnej oraz firmy Arysta LifeScience Polska, którzy obiecali pomóc w realizacji programu „0 pozostałości” na szczeblu lokalnym i rządowym. W spotkaniu uczestniczyli także między innymi Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz firm Timac Agro Polska.

Podczas spotkania mówiono przede wszystkim o planach Klastra „Polska Natura” ale także poruszano wiele ważnych tematów dotyczących przyszłości sadownictwa w Polsce i naszym regionie – Krainie Sadów i Ogrodów.
Robert Sikora Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kraina Sadów i Ogrodów – Koordynatora Klastra witając przybyłych gości przedstawił cel spotkania i podziękował organizatorom za sprawne działanie, a sponsorom za pomoc.

Andrzej Stępniewski, poproszony o głos i nazwany mentorem i pomysłodawcą idei działania wspólnego w Gminie Błędów, przedstawił czteroletnią historię powstania i rozwoju Klastra „Polska Natura”. W następnej kolejności przedstawiając  strategię rozwoju Klastra podkreślał jego rolę jako głównego czynnika rozwoju całego regionu Krainy Sadów i Ogrodów. Omawiając program „0 pozostałości”, który jest obecnie głównym zadaniem Klastra, przypomniał pionierską rolę Romualda Łuczaka prezesa  firmy NaturalCrop Poland w zdefiniowaniu założeń tego programu i świadczeniu usług doradczych dla sadowników.

Jacek Adamski – Sekretarz Gminy w Błędowie oraz Członek Rady Klastra omawiając idee zrównoważonego rozwoju na ternie naszego regionu wyjaśniał rolę Klastra jako początkowego elementu koniecznych zmian w miejscowym społeczeństwie i środowisku naturalnym. Szczególnie skupił się na potrzebie uświadomieniu miejscowemu społeczeństwu korzyści płynących ze wspólnego działania. Kończąc powiedział: „sadownicy powinni pokazać, że potrafią ze sobą współpracować oraz produkować owoce najwyższej jakości”.

Sławomir Rzeźnicki Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kraina Sadów i Ogrodów – Koordynatora Klastra przedstawił plany realizacji programu „0 pozostałości” w ramach Klastra i omówił trudności z jakimi  się spotykamy. Zaapelował do obecnych Partnerów o wytrwałość i sumienność w realizacji zadań. Gości spotkania zaprosił do współpracy.
W kolejnej części spotkania toczyła się dyskusje nt. współpracy różnych organizacji i środowisk przy realizacji programu  „0 pozostałości”. Zaproszeni wyrazili chęć współpracy z Klastrem i pomocy przy realizacji programu .
Przybyli gości mieli możliwość obejrzenia prac przygotowujących owoce do wysyłki w halach logistycznych Spółdzielni Ogrodniczej.

W ostatniej części spotkania wszyscy zaproszeni gości przenieśli się do restauracji Cydrownia w Błędowie, gdzie przy smakowitym i regionalnym poczęstunku dalej rozmawiali o przyszłości Polskiego rolnictwa.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie oraz  za deklaracje pomocy w realizacji programu „0 pozostałości” przy pomocy technologii „Czysty Owoc” .

Założyciele Klastra z wizytą u Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

17 maja br. miała miejsce prezentacja Klastra „Polska Natura” Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu.    W trakcie prezentacji podkreślono, że głównym celem działalności w Krainie Sadów i Ogrodów jest dążenie do osiągnięcia racjonalności i innowacyjności produkcji sadowniczej, które umożliwiają dalszy rozwój społeczno – gospodarczy Największego Sadu Europy.

Ostatecznym beneficjentem realizowanego przedsięwzięcia będą sadownicy.

Sławomir Rzeźnicki – Prezes Koordynatora Klastra przedstawił genezę i rys historyczny, parterów oraz uwarunkowania i konsekwencje realizacji programu „ Czysty owoc – 0 pozostałości”.

Klaster jest otwarty na naszych parterów tak indywidualnych jak i instytucjonalnych, a realizowane w jego ramach programy mają na celu ostatecznego beneficjenta – sadownika.

Jacek Adamski – Sekretarz Gminy Błędów w swym wystąpieniu zwracał uwagę, że inicjatywa ma integrować całe środowisko, wykorzystując posiadane zasoby, służąc zrównoważonemu rozwoju lokalnego wszystkich podmiotów z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowej struktury własnościowej.

Marszałek Stanisław Karczewski odniósł się z aprobatą do przedstawionej inicjatywy, podkreślając, że doskonale wpisuje się w działania zgodne z założeniami rozwoju lokalnego, zapewniając o swym wsparciu w możliwie dostępnych formach.

Gratulując zawiązanej inicjatywy Marszałek Karczewski zauważył potrzebę współpracy z innymi branżami, a w szczególności z zagłębiem paprykowym.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania i charakterystyki marki „amela”, która określa owoce wyprodukowane w innowacyjnej technologii, opracowanej przez wybitne jednostki naukowe i doradcze.

W spotkaniu przebiegającym w życzliwej atmosferze – uczestniczył także Zbigniew Beliniak -współzałożyciel Klastra i wiodący sadownik z Gminy Błędów.

Spotkanie z Radosławem Rybicki Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Ze strony Klastra w spotkaniu brali udział Sławomir Rzeźnicki, Krzysztof Kołacz, Andrzej Stępniewski, Andrzej Kazimierczak. Celem spotkania było zaprezentowanie Klastra „Polska Natura”.

Dyrektor Radosław Rybicki z zainteresowaniem wysłuchał informacji związanych z realizacją programu „0 pozostałości”. Wyraził nadzieję na dalszą współpracę przede wszystkim w zakresie promowania tej inicjatywy. Na zakończenie uczestnicy spotkania uznali, że spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem będzie potrzebne.

Spotkanie w MODR

W dniu 9 maja 2018r. spotkało się kierownictwo Klastra „Polska Natura” z przedstawicielami Mazowieckiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w składzie: Jolanta Fiejka Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, Magdalena Kowalewska koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i Anna Kołodziejek Starszy Specjalista. Tematem spotkania było ustalenie zasad wspólnego działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie funkcjonowania grup operacyjnych w Sieci na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Ustalono, że grupa operacyjna zostanie powołana z Partnerów Klastra „Polska Natura” i MODR. Grupa będzie ubiegała się o wsparcie z funduszy pomocowych na działania realizowane przez Klaster „Polska Natura” zakresie programu „0 pozostałości”.