Kongres Przedsiębiorczości 2019

13 grudnia Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorczości i Pracodawców organizowała Kongres Przedsiębiorczości. W kongresie brali udział przedstawiciele Klastra „Polska Natura”: Andrzej Stępniewski, Krzysztof Kołacz oraz Piotr Zieliński.
W panelu dotyczącym warunków rozwoju polskiej gospodarki, kwestie sytuacji w sadownictwie polskim wygłosił Piotr Zieliński.
Uczestnicy Kongresu przyjęli następujący Postulat Przedsiębiorców Polskich skierowany do władz kraju.
POSTULAT PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

Spotkanie z Zarządem Klastra Przemysłowego COP

W dniu 12 grudnia Zarząd Koordynatora w osobach: Sławomir Rzeźnicki i Krzysztof Kołacz oraz Przewodniczący Rady Klastra Andrzej Stępniewski spotkali się z Zarządem Klastra Przemysłowego COP pod przewodnictwem Jacka Kopyra w sprawie współpracy.
Współpraca dotyczyłaby sprzedaży owoców produkcji Klastra „Polska Natura” przez sieć partnerską Klastra COP w USA, Kazachstanie, Indiach, Gruzji i na Bałkanach.
Strona Klastra COP zaproponowała wspólne działania handlowo-inwestycyjne na terenie strefy cłowej na granicy Kazachstanu i Chin.
Należy się spodziewać podpisania w najbliższym czasie umowy partnerskiej między Klastrami.

Spotkanie z Ireneuszem Drozdowskim, Dyrektorem CDR w Brwinowie

10 grudnia członkowie Rady Klastra „Polska Natura” w osobach: Jacek Adamski oraz Andrzej Stępniewski spotkali się z Ireneuszem Drozdowskim, Dyrektorem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w sprawie omówienia warunków składania wniosków w programie Działanie „Współpraca”.

Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra

W dniu 27 listopada 2019 roku w Zofiówce odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra „Polska Natura” w czasie którego został przedstawiony plan działania Klastra na lata 2020-2021, który zakłada realizację następujących zadań: promocja marki amela, pozyskiwanie nowych kanałów dystrybucji, rozszerzenie asortymentu owoców oraz ich przetwórstwo.
Andrzej Stępniewski w imieniu Rady Klastra dokonał pozytywnej oceny pracy Koordynatora w minionych latach, wskazując na dużą aktywność Zarządu w działaniach rozwijających Klaster.
Na posiedzeniu został poszerzony skład Rady o następujących członków: Adam Pietrusiński, Tomasz Lenarczyk oraz Waldemar Olborski.
Na Walnym Zgromadzeniu Prezes Koordynatora Klastra Sławomir Rzeźnicki podpisał umowę o współpracy z Krajowym Klastrem Kluczowym, który zadeklarował przyczynić się do rozwoju działalności Klastra „Polska Natura”.
Posiedzenie zamknął Andrzej Stępniewski twierdząc że współpraca jest priorytetem w drodze do sukcesu. Partnerzy zrzeszeni w Klastrze pracują na rzecz rozwoju zagłębia sadowniczego.

II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”

W dniach 26-27 listopada 2019 roku w Łodzi odbyło się II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie. Projekt zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
W forum wzięli udział zarejestrowani w bazie Partnerzy SIR, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy, organizacje pozarządowe.
W forum uczestniczyli przedstawiciele Klastra w osobach: Andrzej Stępniewski, Piotr Szybiński oraz Weronika Jabłońska.
Forum zostało zorganizowane w celu stworzenia uczestnikom możliwości do wymiany doświadczeń, poszukiwania partnerów do innowacyjnych projektów biznesowych oraz prezentowania własnych rozwiązań i wiedzy.

Targi Natura Food

W dniach 18-20 października odbyły się XII Targi Natura Food w Łodzi. Co roku obecni są liczni wystawcy- zarówno znani jak i nowe firmy oferując szeroką gamę ciekawych produktów i rozwiązań, które dopiero co pojawiły się na rynku. W Targach brali udział przedstawiciele Klastra w osobach: Piotr Zieliński, Bronisław Wróblewski, Sławomir Rzeźnicki, Krzysztof Kołacz, Anna Fatkowska i Robert Fatkowski, którzy promowali owoce marki „amela” wyprodukowane w innowacyjnej technologii zero pozostałości pestycydów.

 

PAIH Forum Biznesu

9 października na PGE Narodowym w Warszawie odbyło się Forum Biznesu organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Klastra w następującym składzie: Sławomir Rzeźnicki, Jacek Adamski, Piotr Zieliński, Piotr Szybiński, Krzysztof Kołacz. W programie wydarzenia znajdowało się ponad 30 warsztatów branżowych i paneli regionalnych oraz debaty na temat instrumentów wsparcia polskiego biznesu w ekspansji zagranicznej. Forum było okazją do zaprezentowania sukcesów polskich przedsiębiorców w kontekście współpracy z Agencją w obszarach eksportu i inwestycji.

Kardynał Kazimierz Nycz przyjął przedstawicieli Klastra „Polska Natura”

W trosce o nasz ludzki wspólny dom Ociec Święty FRANCISZEK napisał encyklikę LAUDATO SI’ której słowa w pełni wpisują się w działania Klastra „Polska Natura”. Z takim przesłaniem 30.09.2019r. przedstawiciele Klastra w osobach Sławomir Rzeźnicki i Andrzej Stępniewski przedstawili Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi nasze zadania i cele. Ksiądz Kardynał szczegółowo wypytywał o stosowaną technologię „Zero pozostałości”, interesowało go zaangażowanie sadowników z Gminy Błędów w produkcję owoców „amela”, z aprobatą wyrażał się o działaniach Klastra chroniących przyrodę. Powiedział, że zwiększy uwagę na sprawę produkcji zdrowej żywności w tym jabłek „amela”. Przedstawiciele Klastra zobowiązali się do rozwoju Klastra stosując elementy społecznej nauki Kościoła.

Klaster „Polska Natura” rozmawia o przyszłości sadownictwa

Członkowie Rady Klastra w osobach Bronisław Wróblewski, Zbigniew Hermanowicz, Jacek Adamski i Andrzej Stępniewski byli w dniu 27.09.19r. na spotkaniu z kierownictwem Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Celem spotkania była wymiana informacji o projektach badawczych i wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska prowadzonych przez Departament, które mogą być przydatne w pracy Klastra. Ustalono tryb dalszych kontaktów. Na koniec spotkania Dyrektor Departamentu Krzysztof Mączewski podziękował przedstawicielom Klastra za pomysł i determinację w działaniu na rzecz produkcji zdrowej polskiej żywności.

Przedstawiciele Klastra na naukowej Konferencji w Ministerstwie Rolnictwa

24 września 2019r. w Ministerstwie Rolnictwa odbyła się Konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich na temat „Struktura Polskiego Rolnictwa na Tle Unii Europejskiej”. W tym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Klastra „Polska Natura” Zbigniew Beliniak i Andrzej Stępniewski który wystąpił z następującym tekstem:

Szanowni Państwo,
Jako przedstawiciel sadowników z Gminy Błędów – największego sadu Europy- wpisując się w temat Konferencji, pragnę przedstawić Państwu nasze działania w sytuacji kryzysowej polskiego sadownictwa.
Dzisiejsze sadownictwo to monokultura dużych obszarów wiejskich to wysoka mechanizacja i chemizacja upraw, zbiorów i przechowalnictwa to także duża wiedza sadowników. Można śmiało powiedzieć, że dzisiejsze gospodarstwa sadownicze to przedsiębiorstwa z sektora mśp produkujące w dużych ilościach owoce -przede wszystkim jabłka -także na eksport.
Na początku obecnej dekady sadownictwo, ta świetnie prosperująca gałęź rolnictwa zaczęła podupadać, po wprowadzeniu embarga na eksport do Rosji oraz zmniejszeniu popytu na nasze owoce ze strony państw europejskich. Powstała duża nadprodukcja. Trzeba było szukać wyjścia z tego kryzysu i zacząć produkować owoce, które będą konkurencyjne do tej ogromnej masy zalewającej rynek owoców o bardzo niskiej cenie. Produkcja jabłek stała się nieopłacalna. I tak powstała koncepcja powołania Klastra, organizacji gospodarczej produkującej jabłka bez pozostałości chemicznych środków ochrony roślin. Sadownicy z Klastra mający doświadczenie w produkcji ekologicznej opracowali technologie o nazwie „0 pozostałości” która nie jest produkcją BIO i nie jest produkcją konwencjonalną, jest produkcją naszą, która daje owoce czyste. Koszt produkcji jest porównywalny do konwencji a cena sprzedaży znacznie wyższa. Nasze owoce są sprzedawane pod marką „amela” w sklepach Selgrosu na wydzielonych stoiskach.
My uważamy, że upowszechnienie w Polsce produkcji owoców według naszej technologii powinno być ważnym programem rządowym dającym szansę na ekspansję zagraniczną naszych polskich owoców oraz na poprawienie zdrowia Polaków. Dotychczasowe zaangażowanie Ministerstwa Rolnictwa w tą sprawę jest żadne, mimo naszych usilnych starań. Nie tracąc nadziei na pomoc władz publicznych, rozwijamy nasz Klaster „Polska Natura” i dostarczamy coraz więcej owoców marki „amela” na rynek.
A teraz serdecznie zapraszamy na degustacje naszych zdrowych jabłek „amela”.