Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra

W dniu 27 listopada 2019 roku w Zofiówce odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra „Polska Natura” w czasie którego został przedstawiony plan działania Klastra na lata 2020-2021, który zakłada realizację następujących zadań: promocja marki amela, pozyskiwanie nowych kanałów dystrybucji, rozszerzenie asortymentu owoców oraz ich przetwórstwo.
Andrzej Stępniewski w imieniu Rady Klastra dokonał pozytywnej oceny pracy Koordynatora w minionych latach, wskazując na dużą aktywność Zarządu w działaniach rozwijających Klaster.
Na posiedzeniu został poszerzony skład Rady o następujących członków: Adam Pietrusiński, Tomasz Lenarczyk oraz Waldemar Olborski.
Na Walnym Zgromadzeniu Prezes Koordynatora Klastra Sławomir Rzeźnicki podpisał umowę o współpracy z Krajowym Klastrem Kluczowym, który zadeklarował przyczynić się do rozwoju działalności Klastra „Polska Natura”.
Posiedzenie zamknął Andrzej Stępniewski twierdząc że współpraca jest priorytetem w drodze do sukcesu. Partnerzy zrzeszeni w Klastrze pracują na rzecz rozwoju zagłębia sadowniczego.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *