Pierwsze posiedzenie Rady Klastra w poszerzonym składzie

Rada Klastra „Polska Natura” w nowym poszerzonym składzie rozpoczęła swoją działalność na posiedzeniu w dniu 3 stycznia 2019 roku.

Spośród członków Rady na Przewodniczącego Rady Klastra wybrano Andrzeja Stępniewskiego, a do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego wybrano Roberta Fatkowskiego.

Na spotkaniu omówiony został plan działania Rady Klastra.

Walne Zgromadzenia Partnerów Klastra

W dniu 17 grudnia 2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra „Polska Natura” w czasie którego został przedstawiony plan działania Klastra na lata 2019-2020, który zakłada realizację następujących zadań: promocja marki amela, organizacja oraz szkolenia sadowników celem zachęcenia do przestąpienia programu „zero pozostałości” co w konsekwencji daje zwiększenie ilości wyprodukowanie markowych owoców, udział w targach oraz konferencjach również zagranicznych celem poszerzenia możliwości sprzedażowych na produkty markowe.

Andrzej Stępniewski w imieniu Rady Klastra dokonał pozytywnej oceny pracy koordynatora w minionych latach, wskazując na bardzo dużą aktywność Zarządu w działaniach rozwijających Klaster. Minione lata w Klastrze wypełnione były bardzo aktywną pracą, której efekty już widać. Dzięki odwadze i roztropności wszystkich zaangażowanych w sprawę rozpoczęliśmy marsz ku lepszej przyszłości naszego regionu – Krainy Sadów i Ogrodów – zaznaczył Andrzej Stępniewski.

Na posiedzeniu został poszerzony skład Rady Klastra o następujące osoby: Zbigniew Beliniak, Robert Fatkowski oraz Bronisław Wróblewski.

Prowadzony jest również intensywna promocja marki amela w krajach skandynawskich, afrykańskich i azjatyckich oraz w Polsce.

Zgromadzenie zakończył Andrzej Stępniewski mówiąc, że tylko wspólnym wysiłkiem można coś zrobić dobrego dla wspólnoty sadowników. Wszyscy zrzeszeni w Klastrze pracują na rzecz rozwoju zagłębia sadowniczego.

Nowi Partnerzy Klastra

Z przyjemnością informujemy, iż do klastra przystąpili nowi partnerzy firma MBF Sp. z o.o. oraz firma Biocont Polska Sp. z o.o.

Informujemy również, iż firma MBF zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją mrożonych owoców i warzyw na rynku krajowym oraz eksportem na rynki zagraniczne. Partner będzie ściśle współpracował z klastrem w zakresie produkcji soków z owoców markowych.

Narodowa Wystawa Rolnicza

W dniach 30.11-2.12.2018r. odbyła się Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu.
Organizowana wystawa to historia polskiej wsi i nawiązanie do tradycji. Głównym celem wystawy jest pokazanie aktualnego oblicza polskiej wsi oraz jak zmienia się ona na przestrzeni lat.
Wśród licznie zebranych wystawców swoje stoisko miał Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach – partner Klastra, na którym nie mogło zabraknąć jabłek marki „amela”.

Pielgrzymka sadowników do Matki Boskiej Błędowskiej

W sobotę 8 września  w  Parafii Św. Prokopa Opata w Błędowie na zaproszenie Klastra „Polska Natura” ks. Kazimierz Kurek – partner Klastra, przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił Słowo Boże. Koncelebransem  Mszy był ks. Leszek Bruliński – proboszcz błędowski. Msza jako dziękczynienie była także upraszaniem błogosławieństwa dla pracy sadowników Ziemi Błędowskiej, a szczególnie parafii błędowskiej. Tegorocznej uroczystości wyjątkowego charakteru  nadała obecność – poprzez uczestnictwo licznego grona profesorów,  pracowników naukowych i administracyjnych, pocztu sztandarowego, przygotowaniu wystroju kościoła – Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Tego dnia,  w godzinach popołudniowych ze wszystkich miejscowości parafii wyruszyły pielgrzymki, które przed godziną 17.00 dotarły do Matki Boskiej Błędowskiej opiekunki sadowników. Pielgrzymowanie /trzeci raz/ w tej formie i intencji staje się tradycją trudu sadowniczego. W czasie Eucharystii ks. Kazimierz Kurek podkreślał wyjątkowość charakteru zagłębia sadowniczego ale także zwracał uwagę na  potrzebę solidaryzmu i patriotyzmu gospodarczego dzięki którym będzie możliwe połączenie rozwoju gospodarczego z zachowaniem więzi społecznych i religijnych.

W swym wystąpieniu prof. Małgorzata Korbin – dyrektor Instytutu Ogrodnictwa wyraziła wdzięczność za wsparcie okazane tej uczelni bliskiej sadownikom, w staraniach o zachowanie  jej podmiotowość i  możliwości dalszej  pracy jako jednolitej jednostki badawczej, która od 70 lat służy rozwojowi polskiego sadownictwa.

Uroczystość – poprzez charakter, podniosły nastrój, wpisanie w kalendarz sadowniczy staje się żywą tradycją serca owocowego Europy.

 

 

 

Sadownicy z Klastra z wizytą u Wiceministra Rafała Romanowskiego

Dzień 2.sierpień 2018r. był szczególny dla polskiego sadownictwa, bo kiedy u Wiceministra Rafała Romanowskiego delegacja Klastra „Polska Natura” przekazywała informację o naszej metodzie zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych przez zdecydowaną poprawę jakości owoców, w tym samym czasie przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa sadownicy i ogrodnicy z całej Polski demonstrowali przeciw bierności polskiego Rządu w sytuacji zagrożenia poszczególnych dziedzin rolnictwa. Rolnicy mają rację bo resort rolnictwa wyznając zasadę „jakoś to będzie” nie reaguje na zagrożenia bieżące, a co najgorsze nie myśli strategicznie. Jest jednak zasadnicza różnica w sposobie załatwianiu spraw rolnictwa. Sadownicy z Klastra w rozmowie z Ministrem domagali się od resortu rozwiązań systemowych i strategicznych, a sadownicy na ulicy krzyczeli o konieczności interwencyjnego skupu po zbiorach. Sadownicy z Klastra opierają długoletni rozwój swojej branży na współpracy z nauką i władzami oraz na pracy wspólnej rolników i ich grup. Sadownikom na ulicy wystarczy, że nie stracą w wyniku niskich cenach w tym roku. Jest jeszcze kolejna różnica, Klaster reprezentowało trzech rolników, a na ulicy było ich kilka setek. Gdzie jest rzeczywista siła rolników? Oto jest pytanie!

Spotkanie w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Na zaproszenie Pani Profesor Małgorzaty Korbin, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w dniu 31 lipca br. delegacja Klastra „Polska Natura” brała udział w spotkaniu, którego celem było uzgodnienie tematów umożliwiających stworzenie założeń dla Działania „Współpraca”. Uzgodniono, że strony jako partnerzy programu „0 pozostałości” wspólnie napiszą wniosek o wsparcie programu uwzględniając interesy wszystkich stron tworzących konsorcjum. Konsorcjum powstanie jako inicjatywa Klastra „Polska Natura” a Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów” będzie koordynatorem tej organizacji. Ponadto zaplanowano i uzgodniono szereg działań umożliwiających rozpoczęcie prac nad tematami, które będą elementami programu „0 pozostałości”. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się zaraz po dostarczeniu do Instytutu informacji o dotychczasowych pracach związanych z eliminacją pozostałości środków ochrony roślin w owocach. Na koniec prezes Sławomir Rzeźnicki odbierał zasłużone gratulacje za uzyskanie – 0 pozostałości – w zbieranej obecnie w swoim sadzie borówkę amerykańską, co udokumentował badaniami. Brawo Prezes, praktycznie udowadniamy, że mamy rację, to się da zrobić!!!

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 25 lipca br. na zaproszenie nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Jana Krzysztofa Ardanowskiego, delegacja Klastra „Polska Natura” brała udział w spotkaniu najważniejszych organizacji rolników w kraju. Spotkanie odbyło się w Centrum Dialogu Społecznego i miało na celu – jak powiedział Minister – zbliżenie stanowisk protestujących rolników z planami resortu. Na wstępie Minister zapowiedział cykliczność takich spotkań w przyszłości. Prosił stronę społeczną o współpracę z Rządem w rozwiązywaniu problemów rolników. Pokrótce przedstawił swoje plany zmian pracy resortu i z tym związane zmiany organizacyjne i personalne w Ministerstwie. Nasz Klaster w wystąpieniu plenarnym zaprezentował Krzysztof Kołacz, a Andrzej Stępniewski z Jackiem Adamskim zaprosili Ministra do Błędowa. Minister Jacek Sasin, który brał udział w spotkaniu, przyjął prośbę Andrzej Stępniewskiego dotyczącą spotkania Premiera Rządu z organizatorami Klastra. Wiele uwag i propozycji wypowiedzianych przez rolników zostało przyjętych do realizacji w Ministerstwie ale były też takie, które wywoływały żywą dyskusję i negację Ministra. Spotkanie było udane, a nowy Minister budzi nadzieję na dużo korzystnych zmian w rolnictwie.