KONFERENCJA CENTRUM PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW OGRODNICZYCH INSTYTUTU OGRODNICTWA

23 lutego 2023 roku w Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa – PIB odbyła się konferencja „Zdrowie w słoiku – przetwarzaj z CPPO”, zorganizowana z aktywnym wsparciem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Klastra Polska Natura z największego sadu Europy.

Konferencja, którą swoją obecnością zaszczyciła Pani Minister Anna Gembicka – Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych MRiRW, skierowana była do przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, którzy licznie przybyli na spotkanie. W konferencji uczestniczyła delegacja gminy Błędów – Danuta Szelągowska KGW Błędów, Aneta Knysak KGW Dąbrówka Stara, Hanna Rybak KGW Machnatka Parcela, Bożena Górecka KGW Wilhelmów , Krystyna Łukasiewicz KGW Wilków , Jacek Adamski Sekretarz Gminy. Klaster Polska Natura reprezentowali – Prezes Sławomir Rzeżnicki wraz z Ks. Dr Kazimierzem Kurkiem, który był inicjatorem tego wydarzenia.

Konferencję rozpoczęła prof. dr hab. Dorota Konopacka, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa – PIB. Następnie swoje referaty wygłosili: dr Krzysztof Rutkowski, Kierownik Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw IO-PIB („Przetwórstwo owoców i warzyw – na co zwrócić uwagę, aby przetwory były bezpieczne i zachowywały wartość prozdrowotną”), inż. Sebastian Siarkowski, Kierownik Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych IO-PIB („Jakie przetwory można wytwarzać korzystając z infrastruktury B+R Centrum”) oraz prof. dr hab. Artur Bartkowiak, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie („Jak można skutecznie, atrakcyjnie i zgodnie z wymogami Gospodarki w Obiegu Zamkniętym pakować owoce, warzywa i ich przetwory”).

Przybyli goście po zwiedzeniu nowoczesnego obiektu i zapoznaniu z procesami produkcyjnymi opartymi o nowoczesne techniki przetwórcze, mogli także spróbować produktów wytworzonych w CPPO.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *