Ważne spotkania związane z przyszłością Klastra

18 września 2019r. Przewodniczący Rady Klastra Andrzej Stępniewski oraz Członek Zarządu Koordynatora Klastra Krzysztof Kołacz obyli dwa bardzo ważne spotkania związane z dążeniem Klastra „Polska Natura” do osiągnięcia statusu Krajowego Klastra Kluczowego w obszarze sadownictwa. Pierwsze spotkanie było z Panem Mariuszem Stachnikiem Prezesem Zarządu Mazowieckiego Klastra ICT, który odniósł się do przedstawionych planów rozwoju naszego Klastra, proponując daleko idącą współpracę. Następne spotkanie odbędzie się niebawem w Błędowie. Drugie spotkanie odbyło się w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dr Piotrem Kryjom Kierownikiem Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w sprawie przygotowania Klastra „Polska Natura” do udziału w konkursie na Krajowy Klaster Kluczowy. PARP w tym działaniu będzie mógł pomóc sprawdzając czy zachowane są wymagane standardy w prowadzeniu Klastra.

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *