Najserdeczniejsze życzenia:
Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym nowym roku 2020
Składa
Zarząd Koordynatora Klastra „Polska Natura”

Kongres Przedsiębiorczości 2019

13 grudnia Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorczości i Pracodawców organizowała Kongres Przedsiębiorczości. W kongresie brali udział przedstawiciele Klastra „Polska Natura”: Andrzej Stępniewski, Krzysztof Kołacz oraz Piotr Zieliński.
W panelu dotyczącym warunków rozwoju polskiej gospodarki, kwestie sytuacji w sadownictwie polskim wygłosił Piotr Zieliński.
Uczestnicy Kongresu przyjęli następujący Postulat Przedsiębiorców Polskich skierowany do władz kraju.
POSTULAT PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH

Spotkanie z Zarządem Klastra Przemysłowego COP

W dniu 12 grudnia Zarząd Koordynatora w osobach: Sławomir Rzeźnicki i Krzysztof Kołacz oraz Przewodniczący Rady Klastra Andrzej Stępniewski spotkali się z Zarządem Klastra Przemysłowego COP pod przewodnictwem Jacka Kopyra w sprawie współpracy.
Współpraca dotyczyłaby sprzedaży owoców produkcji Klastra „Polska Natura” przez sieć partnerską Klastra COP w USA, Kazachstanie, Indiach, Gruzji i na Bałkanach.
Strona Klastra COP zaproponowała wspólne działania handlowo-inwestycyjne na terenie strefy cłowej na granicy Kazachstanu i Chin.
Należy się spodziewać podpisania w najbliższym czasie umowy partnerskiej między Klastrami.

Spotkanie z Ireneuszem Drozdowskim, Dyrektorem CDR w Brwinowie

10 grudnia członkowie Rady Klastra „Polska Natura” w osobach: Jacek Adamski oraz Andrzej Stępniewski spotkali się z Ireneuszem Drozdowskim, Dyrektorem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w sprawie omówienia warunków składania wniosków w programie Działanie „Współpraca”.

Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra

W dniu 27 listopada 2019 roku w Zofiówce odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerów Klastra „Polska Natura” w czasie którego został przedstawiony plan działania Klastra na lata 2020-2021, który zakłada realizację następujących zadań: promocja marki amela, pozyskiwanie nowych kanałów dystrybucji, rozszerzenie asortymentu owoców oraz ich przetwórstwo.
Andrzej Stępniewski w imieniu Rady Klastra dokonał pozytywnej oceny pracy Koordynatora w minionych latach, wskazując na dużą aktywność Zarządu w działaniach rozwijających Klaster.
Na posiedzeniu został poszerzony skład Rady o następujących członków: Adam Pietrusiński, Tomasz Lenarczyk oraz Waldemar Olborski.
Na Walnym Zgromadzeniu Prezes Koordynatora Klastra Sławomir Rzeźnicki podpisał umowę o współpracy z Krajowym Klastrem Kluczowym, który zadeklarował przyczynić się do rozwoju działalności Klastra „Polska Natura”.
Posiedzenie zamknął Andrzej Stępniewski twierdząc że współpraca jest priorytetem w drodze do sukcesu. Partnerzy zrzeszeni w Klastrze pracują na rzecz rozwoju zagłębia sadowniczego.

II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”

W dniach 26-27 listopada 2019 roku w Łodzi odbyło się II Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie. Projekt zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
W forum wzięli udział zarejestrowani w bazie Partnerzy SIR, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele nauki, rolnicy, przedsiębiorcy, doradcy, organizacje pozarządowe.
W forum uczestniczyli przedstawiciele Klastra w osobach: Andrzej Stępniewski, Piotr Szybiński oraz Weronika Jabłońska.
Forum zostało zorganizowane w celu stworzenia uczestnikom możliwości do wymiany doświadczeń, poszukiwania partnerów do innowacyjnych projektów biznesowych oraz prezentowania własnych rozwiązań i wiedzy.

Targi Natura Food

W dniach 18-20 października odbyły się XII Targi Natura Food w Łodzi. Co roku obecni są liczni wystawcy- zarówno znani jak i nowe firmy oferując szeroką gamę ciekawych produktów i rozwiązań, które dopiero co pojawiły się na rynku. W Targach brali udział przedstawiciele Klastra w osobach: Piotr Zieliński, Bronisław Wróblewski, Sławomir Rzeźnicki, Krzysztof Kołacz, Anna Fatkowska i Robert Fatkowski, którzy promowali owoce marki „amela” wyprodukowane w innowacyjnej technologii zero pozostałości pestycydów.

 

PAIH Forum Biznesu

9 października na PGE Narodowym w Warszawie odbyło się Forum Biznesu organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Klastra w następującym składzie: Sławomir Rzeźnicki, Jacek Adamski, Piotr Zieliński, Piotr Szybiński, Krzysztof Kołacz. W programie wydarzenia znajdowało się ponad 30 warsztatów branżowych i paneli regionalnych oraz debaty na temat instrumentów wsparcia polskiego biznesu w ekspansji zagranicznej. Forum było okazją do zaprezentowania sukcesów polskich przedsiębiorców w kontekście współpracy z Agencją w obszarach eksportu i inwestycji.

Kardynał Kazimierz Nycz przyjął przedstawicieli Klastra „Polska Natura”

W trosce o nasz ludzki wspólny dom Ociec Święty FRANCISZEK napisał encyklikę LAUDATO SI’ której słowa w pełni wpisują się w działania Klastra „Polska Natura”. Z takim przesłaniem 30.09.2019r. przedstawiciele Klastra w osobach Sławomir Rzeźnicki i Andrzej Stępniewski przedstawili Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi nasze zadania i cele. Ksiądz Kardynał szczegółowo wypytywał o stosowaną technologię „Zero pozostałości”, interesowało go zaangażowanie sadowników z Gminy Błędów w produkcję owoców „amela”, z aprobatą wyrażał się o działaniach Klastra chroniących przyrodę. Powiedział, że zwiększy uwagę na sprawę produkcji zdrowej żywności w tym jabłek „amela”. Przedstawiciele Klastra zobowiązali się do rozwoju Klastra stosując elementy społecznej nauki Kościoła.

Klaster „Polska Natura” rozmawia o przyszłości sadownictwa

Członkowie Rady Klastra w osobach Bronisław Wróblewski, Zbigniew Hermanowicz, Jacek Adamski i Andrzej Stępniewski byli w dniu 27.09.19r. na spotkaniu z kierownictwem Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Celem spotkania była wymiana informacji o projektach badawczych i wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska prowadzonych przez Departament, które mogą być przydatne w pracy Klastra. Ustalono tryb dalszych kontaktów. Na koniec spotkania Dyrektor Departamentu Krzysztof Mączewski podziękował przedstawicielom Klastra za pomysł i determinację w działaniu na rzecz produkcji zdrowej polskiej żywności.