Z wizytą na Białorusi

Przedstawiciele Klastra „Polska Natura” w składzie Sławomir Rzeźnicki, Piotr Szybiński jak również władzy lokalnej reprezentowanej przez Jacka Adamskiego – Sekretarza Gminy Błędów, uczestniczyli w rozmowach partnerskich na Białorusi w mieście Valozhyn.

 

Spotkanie Klastra „Polska Natura”

29 maja br. na terenie Krainy Sadów i Ogrodów odbyło się spotkanie sadowników, Partnerów Klastra „Polska Natura” z przedstawicielami instytucji związanymi z sadownictwem i ogrodnictwem oraz firm obsługujących sektor sadownictwa. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z Rady Programowej Klastra.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Koordynatora Klastra w siedzibie Spółdzielni Ogrodniczej w Błędowie. Spółdzielnia jako Grupa producentów rolnych jest Partnerem Klastra.

Spotkanie stanowiło platformę przekazania informacji o produkcji owoców bez pozostałości środków ochrony roślin, którą realizuje Klaster wprowadzając innowacyjną technologię prowadzenia sadów. Istotnym elementem spotkania były deklaracje współpracy obecnych instytucji i firm z Klastrem. Szczególnie ważne w tym zakresie są deklaracje Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Krajowej Izby Rolnej oraz firmy Arysta LifeScience Polska, którzy obiecali pomóc w realizacji programu „0 pozostałości” na szczeblu lokalnym i rządowym. W spotkaniu uczestniczyli także między innymi Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz firm Timac Agro Polska.

Podczas spotkania mówiono przede wszystkim o planach Klastra „Polska Natura” ale także poruszano wiele ważnych tematów dotyczących przyszłości sadownictwa w Polsce i naszym regionie – Krainie Sadów i Ogrodów.
Robert Sikora Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Kraina Sadów i Ogrodów – Koordynatora Klastra witając przybyłych gości przedstawił cel spotkania i podziękował organizatorom za sprawne działanie, a sponsorom za pomoc.

Andrzej Stępniewski, poproszony o głos i nazwany mentorem i pomysłodawcą idei działania wspólnego w Gminie Błędów, przedstawił czteroletnią historię powstania i rozwoju Klastra „Polska Natura”. W następnej kolejności przedstawiając  strategię rozwoju Klastra podkreślał jego rolę jako głównego czynnika rozwoju całego regionu Krainy Sadów i Ogrodów. Omawiając program „0 pozostałości”, który jest obecnie głównym zadaniem Klastra, przypomniał pionierską rolę Romualda Łuczaka prezesa  firmy NaturalCrop Poland w zdefiniowaniu założeń tego programu i świadczeniu usług doradczych dla sadowników.

Jacek Adamski – Sekretarz Gminy w Błędowie oraz Członek Rady Klastra omawiając idee zrównoważonego rozwoju na ternie naszego regionu wyjaśniał rolę Klastra jako początkowego elementu koniecznych zmian w miejscowym społeczeństwie i środowisku naturalnym. Szczególnie skupił się na potrzebie uświadomieniu miejscowemu społeczeństwu korzyści płynących ze wspólnego działania. Kończąc powiedział: „sadownicy powinni pokazać, że potrafią ze sobą współpracować oraz produkować owoce najwyższej jakości”.

Sławomir Rzeźnicki Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kraina Sadów i Ogrodów – Koordynatora Klastra przedstawił plany realizacji programu „0 pozostałości” w ramach Klastra i omówił trudności z jakimi  się spotykamy. Zaapelował do obecnych Partnerów o wytrwałość i sumienność w realizacji zadań. Gości spotkania zaprosił do współpracy.
W kolejnej części spotkania toczyła się dyskusje nt. współpracy różnych organizacji i środowisk przy realizacji programu  „0 pozostałości”. Zaproszeni wyrazili chęć współpracy z Klastrem i pomocy przy realizacji programu .
Przybyli gości mieli możliwość obejrzenia prac przygotowujących owoce do wysyłki w halach logistycznych Spółdzielni Ogrodniczej.

W ostatniej części spotkania wszyscy zaproszeni gości przenieśli się do restauracji Cydrownia w Błędowie, gdzie przy smakowitym i regionalnym poczęstunku dalej rozmawiali o przyszłości Polskiego rolnictwa.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie oraz  za deklaracje pomocy w realizacji programu „0 pozostałości” przy pomocy technologii „Czysty Owoc” .

Założyciele Klastra z wizytą u Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego

17 maja br. miała miejsce prezentacja Klastra „Polska Natura” Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu.    W trakcie prezentacji podkreślono, że głównym celem działalności w Krainie Sadów i Ogrodów jest dążenie do osiągnięcia racjonalności i innowacyjności produkcji sadowniczej, które umożliwiają dalszy rozwój społeczno – gospodarczy Największego Sadu Europy.

Ostatecznym beneficjentem realizowanego przedsięwzięcia będą sadownicy.

Sławomir Rzeźnicki – Prezes Koordynatora Klastra przedstawił genezę i rys historyczny, parterów oraz uwarunkowania i konsekwencje realizacji programu „ Czysty owoc – 0 pozostałości”.

Klaster jest otwarty na naszych parterów tak indywidualnych jak i instytucjonalnych, a realizowane w jego ramach programy mają na celu ostatecznego beneficjenta – sadownika.

Jacek Adamski – Sekretarz Gminy Błędów w swym wystąpieniu zwracał uwagę, że inicjatywa ma integrować całe środowisko, wykorzystując posiadane zasoby, służąc zrównoważonemu rozwoju lokalnego wszystkich podmiotów z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowej struktury własnościowej.

Marszałek Stanisław Karczewski odniósł się z aprobatą do przedstawionej inicjatywy, podkreślając, że doskonale wpisuje się w działania zgodne z założeniami rozwoju lokalnego, zapewniając o swym wsparciu w możliwie dostępnych formach.

Gratulując zawiązanej inicjatywy Marszałek Karczewski zauważył potrzebę współpracy z innymi branżami, a w szczególności z zagłębiem paprykowym.

Spotkanie było także okazją do zaprezentowania i charakterystyki marki „amela”, która określa owoce wyprodukowane w innowacyjnej technologii, opracowanej przez wybitne jednostki naukowe i doradcze.

W spotkaniu przebiegającym w życzliwej atmosferze – uczestniczył także Zbigniew Beliniak -współzałożyciel Klastra i wiodący sadownik z Gminy Błędów.

Spotkanie z Radosławem Rybicki Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Ze strony Klastra w spotkaniu brali udział Sławomir Rzeźnicki, Krzysztof Kołacz, Andrzej Stępniewski, Andrzej Kazimierczak. Celem spotkania było zaprezentowanie Klastra „Polska Natura”.

Dyrektor Radosław Rybicki z zainteresowaniem wysłuchał informacji związanych z realizacją programu „0 pozostałości”. Wyraził nadzieję na dalszą współpracę przede wszystkim w zakresie promowania tej inicjatywy. Na zakończenie uczestnicy spotkania uznali, że spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem będzie potrzebne.

Spotkanie w MODR

W dniu 9 maja 2018r. spotkało się kierownictwo Klastra „Polska Natura” z przedstawicielami Mazowieckiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego w składzie: Jolanta Fiejka Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, Magdalena Kowalewska koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i Anna Kołodziejek Starszy Specjalista. Tematem spotkania było ustalenie zasad wspólnego działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie funkcjonowania grup operacyjnych w Sieci na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Ustalono, że grupa operacyjna zostanie powołana z Partnerów Klastra „Polska Natura” i MODR. Grupa będzie ubiegała się o wsparcie z funduszy pomocowych na działania realizowane przez Klaster „Polska Natura” zakresie programu „0 pozostałości”.

Kwatery doświadczalne u Partnerów Klastra

Partnerska Firma Arysta LifeScience Polska w ramach projektu ProNutiva oraz realizacji programu Klastra „0 pozostałości”, założyła kwatery doświadczalne w trzech gospodarstwach Partnerów indywidualnych Klastra.

Przeprowadzane doświadczenia mają na celu ograniczenie ilości pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach przy zachowaniu wysokich standardów jakości produkcji.

Firma Arysta LifeScience Polska  realizuje program ochrony roślin, w którym oprócz standardowych rozwiązań stosowanych w ochronie jabłoni (Captan 80 WDG, Syllit 65WP, Pyrus 400 SC)  wprowadzone zostały również preparaty biologiczne, które bez ryzyka pozostałości zapewniają skuteczną ochronę przed szkodnikami i chorobami (m.in. Carpovirusine Super SC, Plantivax). W sadach zostały również umieszczone pułapki feromonowe celem monitorowania szkodników.

Spotkanie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

Prezes Sławomir Rzeźnicki wraz z Członkiem Rady Klastra Andrzejem Stępniewskim w dniu 19 kwietnia br. uczestniczyli na spotkaniu w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Ośrodek reprezentowali: Sławomir Piotrowski – Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Anna Kołodziejek – Koordynator sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz Joanna Fiejka – Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym. Po prezentacji planów Klastra „Polska Natura” osoby reprezentujące ośrodek MODR przedstawiły programy, którymi zarządzają w ramach SIR.

Wynikiem dyskusji nad potrzebami klastra i możliwościami MODR został przyjęty następujący sposób dalszej współpracy:

  • pracownicy MODR przekażą do klastra informacje o programach dot. innowacji rozwoju umiejscawiając nasze działania w tych programach;
  • pracownicy MODR zostali zaproszeni do sadowników zorganizowanych w klastrze w celu określenia możliwości praktycznej współpracy;
  • MODR i klaster podejmą działania w kierunku przygotowania się do długoletniej realizacji programu SIR.

Spotkanie zakończyło się zaproszenie kierownictwa MODR do Błędowa.

Lokalna Grupa Działania

Wójt Gminy Błędów Marek Mikołajewski wraz z Członkiem Rady Klastra – Andrzejem Stępniewskim spotkali się z Marianem Kmieciakiem – Prezesem Zarządu LGD „Wszyscy Razem”, długoletnim Wójtem Gminy Odrzywół w sprawie współpracy w ramach Klastra „Polska Natura”. Marian Kmieciak był bardzo zainteresowany działalnością klastra, a w szczególności realizacją projektu „0 pozostałości”. Stwierdził, że projekt idealnie pasuje dla plantatorów papryki na jego terenie. Ponadto wyraził przekonanie, że pozostałe gminy tworzące LGD znajdą w naszym programie „0 pozostałości” wsparcie dla swoich rolników poprzez poprawienie konkurencyjności miejscowej produkcji rolnej. Prezes Kmieciak po przestudiowaniu statut i działalności klastra poprosił o propozycję umowy partnerskiej, która po zaakceptowaniu przez Zarząd LGD, zostanie podpisana.

Konferencja Cluster Garden

W dniu 16 kwietnia br. przedstawiciele Klastra „Polska Natura” uczestniczyli w konferencji Cluster Garden, która odbyła się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

Tegoroczna konferencja klastrowa koncentrowała się wokół tematyki rozwoju. W programie przewidziane zostały sesje panelowe, które na końcu spotkania zostały wzbogacone warsztatami.

W pierwszej części panelu omawiano z ekspertami teorie i praktyki KET/ SS historie, wdrożenia oraz wyniki.
Przemysł 4:0 czwarta rewolucja przemysłowa – wpływ na transformację biznesu to kolejne hasło, które zostało omówione na spotkaniu przez ekspertów.
Konferencja na szczeblu międzynarodowym pozwoliło na zaprezentowanie struktur klastrowych w różnych krajach, wymianę doświadczeń, a przed wszystkim była możliwość osobistej rozmowy z przedstawicielami zagranicznych klastrów.

W trakcie spotkania reprezentanci klastrów opowiadali historie powstania swoich klastrów dzieli się własnymi doświadczeniami oraz mówili o problemach z jakimi się spotykają.
Dyskusja toczyła się wokół tych samych, horyzontalnych zagadnień, takich jak rola klastrów, szanse oraz rozwoju poprzez wzmocnienie powiązań w międzysektorowych łańcuchach wartości, współpraca międzynarodowa.