Pielgrzymka sadowników do Matki Boskiej Błędowskiej

W sobotę 8 września  w  Parafii Św. Prokopa Opata w Błędowie na zaproszenie Klastra „Polska Natura” ks. Kazimierz Kurek – partner Klastra, przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił Słowo Boże. Koncelebransem  Mszy był ks. Leszek Bruliński – proboszcz błędowski. Msza jako dziękczynienie była także upraszaniem błogosławieństwa dla pracy sadowników Ziemi Błędowskiej, a szczególnie parafii błędowskiej. Tegorocznej uroczystości wyjątkowego charakteru  nadała obecność – poprzez uczestnictwo licznego grona profesorów,  pracowników naukowych i administracyjnych, pocztu sztandarowego, przygotowaniu wystroju kościoła – Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Tego dnia,  w godzinach popołudniowych ze wszystkich miejscowości parafii wyruszyły pielgrzymki, które przed godziną 17.00 dotarły do Matki Boskiej Błędowskiej opiekunki sadowników. Pielgrzymowanie /trzeci raz/ w tej formie i intencji staje się tradycją trudu sadowniczego. W czasie Eucharystii ks. Kazimierz Kurek podkreślał wyjątkowość charakteru zagłębia sadowniczego ale także zwracał uwagę na  potrzebę solidaryzmu i patriotyzmu gospodarczego dzięki którym będzie możliwe połączenie rozwoju gospodarczego z zachowaniem więzi społecznych i religijnych.

W swym wystąpieniu prof. Małgorzata Korbin – dyrektor Instytutu Ogrodnictwa wyraziła wdzięczność za wsparcie okazane tej uczelni bliskiej sadownikom, w staraniach o zachowanie  jej podmiotowość i  możliwości dalszej  pracy jako jednolitej jednostki badawczej, która od 70 lat służy rozwojowi polskiego sadownictwa.

Uroczystość – poprzez charakter, podniosły nastrój, wpisanie w kalendarz sadowniczy staje się żywą tradycją serca owocowego Europy.

 

 

 

Sadownicy z Klastra z wizytą u Wiceministra Rafała Romanowskiego

Dzień 2.sierpień 2018r. był szczególny dla polskiego sadownictwa, bo kiedy u Wiceministra Rafała Romanowskiego delegacja Klastra „Polska Natura” przekazywała informację o naszej metodzie zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych przez zdecydowaną poprawę jakości owoców, w tym samym czasie przed gmachem Ministerstwa Rolnictwa sadownicy i ogrodnicy z całej Polski demonstrowali przeciw bierności polskiego Rządu w sytuacji zagrożenia poszczególnych dziedzin rolnictwa. Rolnicy mają rację bo resort rolnictwa wyznając zasadę „jakoś to będzie” nie reaguje na zagrożenia bieżące, a co najgorsze nie myśli strategicznie. Jest jednak zasadnicza różnica w sposobie załatwianiu spraw rolnictwa. Sadownicy z Klastra w rozmowie z Ministrem domagali się od resortu rozwiązań systemowych i strategicznych, a sadownicy na ulicy krzyczeli o konieczności interwencyjnego skupu po zbiorach. Sadownicy z Klastra opierają długoletni rozwój swojej branży na współpracy z nauką i władzami oraz na pracy wspólnej rolników i ich grup. Sadownikom na ulicy wystarczy, że nie stracą w wyniku niskich cenach w tym roku. Jest jeszcze kolejna różnica, Klaster reprezentowało trzech rolników, a na ulicy było ich kilka setek. Gdzie jest rzeczywista siła rolników? Oto jest pytanie!

Spotkanie w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Na zaproszenie Pani Profesor Małgorzaty Korbin, Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa w dniu 31 lipca br. delegacja Klastra „Polska Natura” brała udział w spotkaniu, którego celem było uzgodnienie tematów umożliwiających stworzenie założeń dla Działania „Współpraca”. Uzgodniono, że strony jako partnerzy programu „0 pozostałości” wspólnie napiszą wniosek o wsparcie programu uwzględniając interesy wszystkich stron tworzących konsorcjum. Konsorcjum powstanie jako inicjatywa Klastra „Polska Natura” a Stowarzyszenie „Kraina Sadów i Ogrodów” będzie koordynatorem tej organizacji. Ponadto zaplanowano i uzgodniono szereg działań umożliwiających rozpoczęcie prac nad tematami, które będą elementami programu „0 pozostałości”. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się zaraz po dostarczeniu do Instytutu informacji o dotychczasowych pracach związanych z eliminacją pozostałości środków ochrony roślin w owocach. Na koniec prezes Sławomir Rzeźnicki odbierał zasłużone gratulacje za uzyskanie – 0 pozostałości – w zbieranej obecnie w swoim sadzie borówkę amerykańską, co udokumentował badaniami. Brawo Prezes, praktycznie udowadniamy, że mamy rację, to się da zrobić!!!

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 25 lipca br. na zaproszenie nowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Jana Krzysztofa Ardanowskiego, delegacja Klastra „Polska Natura” brała udział w spotkaniu najważniejszych organizacji rolników w kraju. Spotkanie odbyło się w Centrum Dialogu Społecznego i miało na celu – jak powiedział Minister – zbliżenie stanowisk protestujących rolników z planami resortu. Na wstępie Minister zapowiedział cykliczność takich spotkań w przyszłości. Prosił stronę społeczną o współpracę z Rządem w rozwiązywaniu problemów rolników. Pokrótce przedstawił swoje plany zmian pracy resortu i z tym związane zmiany organizacyjne i personalne w Ministerstwie. Nasz Klaster w wystąpieniu plenarnym zaprezentował Krzysztof Kołacz, a Andrzej Stępniewski z Jackiem Adamskim zaprosili Ministra do Błędowa. Minister Jacek Sasin, który brał udział w spotkaniu, przyjął prośbę Andrzej Stępniewskiego dotyczącą spotkania Premiera Rządu z organizatorami Klastra. Wiele uwag i propozycji wypowiedzianych przez rolników zostało przyjętych do realizacji w Ministerstwie ale były też takie, które wywoływały żywą dyskusję i negację Ministra. Spotkanie było udane, a nowy Minister budzi nadzieję na dużo korzystnych zmian w rolnictwie.

Spotkanie z Ireneuszem Drozdowskim

19 lipca br. w Centrum Logistycznym Spółdzielni Ogrodniczej w Błędowie –  Zofiówka odbyło się spotkanie partnerów Klastra z panem Ireneuszem Drozdowskim  brokerem innowacyjności działającym w ramach sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pan Ireneusz Drozdowski pracując w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie podzielił się z nami swoim doświadczeniem zdobytym w czasie pomocy uczestnikom pilotażowej edycji działania „Współpraca”. Odpowiedział na liczne pytania, wskazał kierunki uzasadniania tematów zgłoszonych do oceny, uznał że nasz program „0 pozostałości” jest na pewno innowacyjny.

Wizyta w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa

Zarząd Koordynatora i Rada Klastra „Polska Natura” przygotowując się do udziału w działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 spotkali się 17 lipca br. w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich  Ministerstwa Rolnictwa z naczelnik Agnieszką Leszczyńską oraz Pawłem Szabelakiem. W pierwszej części rozmowy dominował temat szkolenia dotyczącego działania „Współpraca”, które odbyło się w Grudziądzu w dniach 26 i 27 czerwca br. z udziałem partnerów Klastra. W drugiej części spotkania przedstawiciele Klastra wyjaśniali cele i dotychczasowy dorobek naszej organizacji, a przedstawiciele Ministerstwa przedstawiali oczekiwania resortu związane z uczestniczeniem jednostek innowacyjnych jakim jest Klaster. Ustalono, że na następnym spotkaniu będziemy omawiali elementy zadań z wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spotkanie z Janiną Orzełowską oraz Radosławem Rybickim

9 lipca br. przedstawiciele Klastra „Polska Natura” w składzie: Marek Mikołajewski – Wójt Gminy Błędów, Krzysztof Kołacz – członek Zarządu Koordynatora Klastra i Andrzej Stępniewski – członek Rady Klastra spotkali się z Janiną Orzełowską – Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz Radosławem Rybickim – Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie miało charakter informacyjny w czasie którego strony przedstawiły swoje oczekiwania kierowane do partnerów. W swoich wystąpieniach przedstawiciele Klastra przedstawiali dotychczasowe osiągnięcia Klastra i plany na przyszłość proponując współpracę z samorządem Mazowsza. Pani Marszałek poinformowała o możliwościach urzędowej pomocy inicjatywom Klastra. Uzgodniono, że korzystne dla obu stron będą kolejne spotkania tematyczne.

Wójt gminy Błędów zaprasza zainteresowane rodziny z całej Polski na zbiór wiśni

Trudną sytuację producentów wiśni oddaje w stu procentach inicjatywa ks. Kazimierza Kurka, którą zgodził się zrealizować wójt gminy Błędów, Pan Marek Mikołajewski. Do błędowskich sadów wiśniowych mogą przyjechać rodziny z całego kraju na zbiór wiśni.  Ze 100 kilogramów zebranych owoców rodzina będzie mogła zabrać ze sobą 50 kilogramów.

Zdaniem wójta, Pana Mikołajewskiego owoce nie powinny się marnować. Dlatego zdecydował się na podjęcie tej inicjatywy.

Rodziny chętne, aby wziąć udział w akcji- zarówno do zbioru jak i z terenu Gminy chcące zgłosić swe gospodarstwa  do takiej formy zbioru – Pan Mikołajewski prosi o kontakt pod numerem: 48 668 00 10.

Z wizytą na Białorusi

Przedstawiciele Klastra „Polska Natura” w składzie Sławomir Rzeźnicki, Piotr Szybiński jak również władzy lokalnej reprezentowanej przez Jacka Adamskiego – Sekretarza Gminy Błędów, uczestniczyli w rozmowach partnerskich na Białorusi w mieście Valozhyn.